Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IT Essentials32140/1853/2021/1/20
Studiegids

IT Essentials

32140/1853/2021/1/20
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als IT Essentials
 • Graduaat programmeren als IT Essentials
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hendrickx Maarten, Peetermans Wouter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'IT Essentials' behandelt de werking van computers en besturingssystemen.
Het olod 'IT Essentials' bereidt voor op het opleveren van software op het geschikte platform en op het opleveren van client en server systemen conform opgelegde specificaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student doet omzettingen tussen decimaal, binair en hexadecimaal stelsel.
De student gebruikt eenvoudige poortlogica (AND, OR, XOR, NOT).
De student rekent binair.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beschrijft het effect van hardwarekeuzes op de performantie van het systeem.
De student schetst de opbouw en de werking van bestandssystemen.
De student schetst de opbouw, de werking en het nut van besturingssystemen.
De student installeert en verwijdert software.
De student zet een virtuele machine op.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student legt de aangeleerde concepten uit aan eindgebruikers.
De student beveiligt de persoonlijke werkomgeving.
De student documenteert fouten aan de hand van screenshots.
De student installeert een besturingssysteem.
De student maakt back-ups van de persoonlijke werkomgeving.
De student werkt met gecomprimeerde bestanden.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student werkt met processen en threads.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student beschrijft de functie van de verschillende computeronderdelen.
De student definieert de verschillende onderdelen van een computersysteem.
De student evalueert de voor- en nadelen van gelijksoortige computeronderdelen.

Leerinhoud

 • Introductie tot computerhardware en talstelsels
 • Bestandssystemen
 • Processen en threads
 • Virtualisatie
 • Back-ups
 • Werken met gecomprimeerde bestanden en screenshots
 • Basisbeveiliging lokale omgeving
 • Poortlogica
 • Software-installatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)9,75 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)55,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)9,75 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,0030% momentopname na proces en 20% momentopname op examen
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.