Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Linux5656/1853/2021/1/15
Studiegids

Linux

5656/1853/2021/1/15
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Peetermans Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Linux' behandelt de algemene serverbeheerconcepten in een Linuxomgeving en de toepassing ervan op een gevirtualiseerde Linux-server.
Het olod 'Linux' bereidt voor op alle opleidingsonderdelen met betrekking tot systeembeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beheert het systeem remote binnen een Linuxomgeving.
De student beheert processen in een Linuxomgeving.
De student configureert een Linux host om op het netwerk te functioneren.
De student gebruikt het Linuxfilesysteem.
De student installeert een Linux-server.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student gebruikt de Linux command line / Linux shell.
De student gebruikt hard disks in een Linuxomgeving.
De student installeert, updatet en verwijdert bijkomende software packages in een Linuxomgeving.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student beheert files en folders in een Linuxomgeving.
De student beheert hardware onder Linux.
De student configureert users, groepen en filerechten in een Linuxomgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student maakt back-ups van virtuele machines in een Linuxomgeving.
De student past de best practices van server hardening toe in een Linuxomgeving.
De student troubleshoot systeemproblemen in een Linuxomgeving.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de systeemconfiguratie in een Linuxomgeving.

Leerinhoud

 • Linux systeemarchitectuur
 • Linux installeren (filesystemen, partities)
 • Systemd, run levels
 • Linux hard disk layout (diskpartitionering, RAID-configuratie)
 • Beheren van hardware in Linux (tijdelijke devices, nieuwe hardware toevoegen etc.)
 • Linux packet management
 • Werken op de Linux command line (commands, pipelining, redirection, bash scripting etc.)
 • Werken met het Linux file system (mounting, unmounting, hard links, symbolic links etc.)
 • Linux gebruikers- en groepenbeheer
 • Linux filebeheer (maken, manipuleren, permissies, ownership etc.)
 • Linux procesbeheer
 • Linux networking
 • Documenteren van systeemconfiguratie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)32,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)41,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname na proces
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.