Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Scripting32143/1853/2021/1/25
Studiegids

Scripting

32143/1853/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meersman Patrick
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany, Van den Poel Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Scripting' behandelt de basisbeginselen van het programmeren, onderbouwd met een stevige basis logisch denken en een structurele aanpak voor het oplossen van problemen.
Het olod 'Scripting' bereidt voor op het aanleren van meerdere scriptingtalen, die in de systeembeheer-gerelateerde olods aan bod komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student gebruikt error handling mechanismen.
De student documenteert zijn/haar code.
De student respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student schrijft eenvoudige algoritmes.
De student ontwikkelt scripts en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
De student interpreteert bestaande code correct en kan deze aan de gestelde requirements aanpassen.
De student herbruikt eerder ontwikkelde code.
De student hanteert cmdlets, objecten, methods en attributen volgens de afgesproken criteria.
De student gebruikt verschillende datatypes, evaluatiemethodes en conditionele structuren.
De student gebruikt variabelen, verschillende soorten datatypes en declaraties.
De student gebruikt gespecialiseerde hulpmiddelen voor foutopsporing.
De student gebruikt een ontwikkelomgeving (IDE).
De student gebruikt controlestructuren en andere technieken van gestructureerd programmeren.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student schrijft een beknopte handleiding voor correct gebruik van het script, aangepast aan de doelgroep.

Leerinhoud

 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en constanten
 • Scripts ontwikkelen
 • Werken met pipelines
 • Bestanden lezen en schrijven
 • Gebruik van functies
 • Error handling
 • Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)101,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)94,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,0020% momentopname na proces en 80% momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.