Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Webtechnologie32144/1853/2021/1/59
Studiegids

Webtechnologie

32144/1853/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als Webtechnologie
 • Graduaat programmeren als Webtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Inghelbrecht Joseph, Lettany Barbara, Maes Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Webtechnologie' behandelt het creëren van interactieve en grafische websites met behulp van HTML, CSS en JavaScript.
Het olod 'Webtechnologie' bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student gebruikt de juiste bestandsformaten voor beeld, video en audio voor gebruik op het web.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student host/structureert websites op een webserver.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven wireframe/mockup.
De student realiseert een website in HTML en CSS op basis van een gegeven ontwerp.
De student past HTML toe voor de constructie van een webpagina en hedendaagse webfunctionaliteiten.
De student voegt eenvoudige JavaScript-functionaliteiten toe aan een website.
De student hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML, CSS, JavaScript.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de constructie van zijn/haar website op heldere wijze.

Leerinhoud

Basiskennis voor het structureren van webpagina's met de opmaaktaal HTML:

 • De bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • Structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML-elementen
 • Lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • Koppelingen
 • Beeld, geluid en andere externe inhouden
 • Werken met tabellen en formulieren

Basiskennis voor het vormgeven van webpagina’s met de opmaaktaal CSS:

 • De opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • Gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors
 • Het boxmodel en de positionering van elementen
 • Lay-outtechnieken: grid lay-out en flexbox
 • Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • Responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak

Kennismaking met JavaScript:

 • Focus op taalconstructies, opdrachten en de mogelijkheden van JavaScript
 • Statements, gegevenstypen, variabelen en operator

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)104,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)97,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.