Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Auditing & Monitoring32145/1853/2021/1/93
Studiegids

Auditing & Monitoring

32145/1853/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Devenyns Geert
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Auditing & Monitoring' behandelt het monitoren van een netwerkomgeving en het proactief opsporen van problemen.
Het olod 'Auditing & Monitoring' bereidt voor op het kwaliteitsvol onderhouden van een netwerkinfrastructuur en het verzekeren van de operationele continuïteit van de netwerkdiensten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student definieert opvolgacties conform de monitoring- en auditingresultaten.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student kiest geschikte tools om te loggen en monitoren en configureert deze.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student visualiseert logfiles.
De student automatiseert de inventarisatie van netwerkcomponenten.
De student automatiseert logging en monitoring.
De student kiest geschikte tools om logging en monitoring te automatiseren.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student doet verbetervoorstellen voor systeem en netwerk na monitoring.
De student filtert en interpreteert logfiles.
De student gebruikt auditing en monitoring tools.
De student stelt alarmen en thresholds in.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student herkent trends en tendensen op het vlak van netwerkperformantie en netwerkgebruik door middel van gerichte auditing en monitoring.
De student identificeert dependencies.
De student identificeert events om te auditen.
De student identificeert targets om te monitoren.
De student trekt besluiten uit de auditing en monitoring.
De student werkt met baselines.

Leerinhoud

 • SNMP
 • Logging
 • Server
 • Client
 • Netwerkcomponenten
 • Tools
 • Auditing
 • Inventarisatie
 • SIEM
 • Syslog
 • Performance counters

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)49,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.