Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Databanken Intro32147/1853/2021/1/64
Studiegids

Databanken Intro

32147/1853/2021/1/64
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat programmeren als Databanken Intro
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Deken Dany, Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Databanken intro' behandelt de beginselen van een relationele en NoSql-databank en het beheer van de gegevens in de databank.
Het olod 'Databanken intro' bereidt voor op het toepassen van databanken in een project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft het nut en belang van databanken voor een organisatie.
De student legt de basisbeginselen van het relationele databankmodel uit.
De student stelt een eenvoudig ERD model op.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beschrijft het verschil tussen een relationele- en een niet-relationele-databank.
De student haalt gegevens op uit een databank aan de hand van SQL-instructies.
De student legt bij het gebruik van SQL het verband met de databankstructuur uit.
De student maakt een databank aan aan de hand van een datamodel.
De student voert gegevens in een databank in, bewerkt ze en verwijdert ze aan de hand van SQL-instructies.

Leerinhoud

  • Modellering van gegevens
  • Unieke sleutels
  • Vreemde sleutels
  • Structure Query Language

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)51,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)48,25 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanent uitgesteld
AcademiejaarKennistoets10,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie90,0040 % permanent uitgesteld en 50 % momentopname op examen
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie65,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie90,0025 % permanent uitgesteld en 65 % Momentopname op examen
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.