Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
OS Scripting34354/1853/2021/1/24
Studiegids

OS Scripting

34354/1853/2021/1/24
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Peetermans Wouter, Van den Poel Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Scripting OF simultaan te volgen met Scripting.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'OS Scripting' behandelt de principes en best practices van scripten in het kader van het automatiseren van OS taken in verschillende scriptingtalen.
Het opleidingsonderdeel 'OS Scripting' bereidt voor op het kunnen scripten in zowel Linux als Windows omgevingen en het automatiseren van serverbeheertaken en netwerktaken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student benoemt en herkent de risico’s omtrent de beveiliging van data.
De student voert gegevens in en uit met behulp van de gekozen scriptingtaal.
De student automatiseert OS en netwerkgerelateerde taken aan de hand van de gekozen scriptingtaal.
De student gebruikt functies binnen de gekozen scriptingtaal.
De student gebruikt objecten binnen de gekozen scriptingtaal.
De student gebruikt Powershell voor de automatisering van het systeembeheer van clients en servers.
De student gebruikt Python voor de automatisering van het systeembeheer van clients en servers.
De student test en debugt de geschreven scripts.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student gebruikt Git voor het versiebeheer van de scripts in Python en Powershell.
De student documenteert het correcte gebruik van de scripts.
De student past de principes van goed versiebeheer toe op zijn scripts.

Leerinhoud

 • Zelfstandig toepassen van de programmeerconcepten uit het olod 'Scripting'
 • Taak-automatisatie
 • Scripting security
 • Testing
 • Debugging
 • Versiebeheer
 • Documenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)26,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)77,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)26,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)77,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.