Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Routering & Switching32150/1853/2021/1/69
Studiegids

Routering & Switching

32150/1853/2021/1/69
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Devenyns Geert, Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Datacom & netwerken OF simultaan te volgen met Datacom & netwerken OF (eerder ingeschreven voor Datanetwerken EN eerder ingeschreven voor Netwerken).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Routering & Switching' behandelt de basisprincipes van datacommunicatie, de vaakst voorkomende protocollen en de configuratie van routers en switches, zodat de student een datanetwerk kan configureren om endpoints met elkaar te verbinden.
Het olod 'Routering & Switching' bereidt voor op het olod 'Enterprise Networking'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student hanteert de juiste concepten in het kader van switched netwerkomgevingen.
De student hanteert de juiste concepten in het kader van routed netwerkomgevingen.
De student plaatst de verschillende soorten netwerkapparaten op de juiste OSI-laag en beschrijft hun werking.
De student beschrijft in de praktijk gebruikte protocollen en plaatst ze binnen hun protocolstack en/of binnen het netwerk.
De student beschrijft de functie van een routeringsprotocol.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student implementeert VLAN’s.
De student haalt gestructureerd fouten uit een netwerk, zowel op fysiek als op logisch niveau.
De student detecteert en troubleshoot switching problemen.
De student detecteert en troubleshoot routeringsproblemen.
De student configureert statische routering in een netwerk van beperkte complexiteit en grootte.
De student configureert inter-VLAN-routering.
De student configureert een router om de DHCP service uit te voeren.
De student configureert een router als NAT router.
De student configureert een layer 2 switch volgens de voorgeschreven criteria.
De student configureert dynamische routering in een netwerk van beperkte complexiteit en grootte.
De student configureert de basis IPv4 en IPv6 instellingen op routerinterfaces.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert logging op een router en een switch.
De student configureert ACL’s.
De student beveiligt de toegang tot een router en een switch configuratie.
De student back-upt en restoret router en switch configuraties.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert de taken die uitgevoerd worden binnen de projectopdracht.

Leerinhoud

 • Transparent/learning switch
 • Switch concepten
 • Collision domains/ broadcast domains
 • STP
 • Port based VLAN's
 • Inter VLAN routering
 • ACL
 • DHCP
 • NAT
 • IPv4
 • IPv6
 • Logging
 • Config back-up en restore
 • Routeringsprotocollen
 • Statische versus dynamische routering
 • Sniffing op switch
 • Port mirroring

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)32,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)109,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)103,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht25,00Eindresultaat van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht25,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.