Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Wireless32151/1853/2021/1/06
Studiegids

Wireless

32151/1853/2021/1/06
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Ridder Ward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Datacom & netwerken OF (geslaagd voor Netwerken EN geslaagd voor Datanetwerken).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Wireless' behandelt de aandachtspunten, vuistregels en best-practices om een wireless LAN te implementeren.
Het olod 'Wireless' bereidt voor op het troubleshooten en onderhouden van Wireless netwerken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student zoekt de juiste hardware voor de implementatie van een draadloos netwerk conform gekregen specificaties.
De student voert in team een eenvoudige site survey uit.
De student beveiligt de toegang tot het draadloze netwerk.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student adviseert over de verschillen en de compatibiliteiten tussen 802.11 subprotocollen.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student identificeert maatregelen om een bestaand draadloos netwerk te optimaliseren.
De student brengt de dekking van een bestaand draadloos netwerk in kaart.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student geeft advies over de schaalbaarheid en toekomstgerichtheid van een draadloos netwerk.
De student geeft advies over de density beperkingen binnen een reeds bestaand draadloos netwerk.

Leerinhoud

 • Werkingsprincipes van 802.11 netwerken
 • Verschillen en compatibiliteit tussen 802.11 subprotocollen
 • Site survey: nut, methodolgie en tools
 • Frequency planning guidelines
 • Dekkings-overlap guidelines
 • Density guidelines
 • Schaalbaarheid van draadloze netwerken
 • Beveiliging van een 802.11 netwerk
 • Optimalisatie van 802.11 netwerken (afzonderen weak clients, QoS, ...) 
 • Marktonderzoek beschikbare hardware en zijn mogelijkheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)37,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)70,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)70,00Permanent uitgesteld

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.