Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Serverbeheer32152/1853/2021/1/40
Studiegids

Serverbeheer

32152/1853/2021/1/40
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meersman Patrick
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Serverbeheer Windows OF simultaan te volgen met Serverbeheer Windows) EN (eerder ingeschreven voor Linux OF simultaan te volgen met Linux).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Serverbeheer' behandelt de vaardigheden om twee netwerkbesturingssystemen te laten samenwerken om ondersteunende infrastructuurdiensten te verlenen op het netwerk.
Het olod 'Serverbeheer' bereidt voor op het olod 'Groupware & Collaboration Services'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student bouwt een netwerkomgeving op (keuze van OS, keuze van services, configureren netwerkcomponenten) aan de hand van opgelegde vereisten.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student voert configuraties uit via GUI of scripting.
De student laat de verschillende infrastructuur services correct samenwerken.
De student laat de beide besturingssystemen (Linux en Windows) samenwerken over het netwerk.
De student installeert infrastructuur servers met twee verschillende besturingssystemen (Linux en Windows).
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student stelt netwerkbronnen ter beschikking met de nodige rechten/permissies/machtigingen.
De student lost op een gerichte manier problemen op die optreden in de netwerkomgeving.
De student beheert de netwerkomgeving en de netwerkservices met tools uit de verschillende besturingssystemen.
De student beheert centraal gebruikers en groepen.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student rolt software uit.
De student implementeert gecentraliseerde beleidsregels op computer en user niveau.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student gebruikt back-up en recovery tools.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student past best practices toe om infrastructuur servers en services te beveiligen.
De student implementeert een antivirusoplossing.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert een netwerkomgeving.
De student documenteert de netwerkinfrastructuur, server configuraties en service configuraties.

Leerinhoud

 • Secure Server Setup (Windows + Linux)
 • Client - Server architectuur opbouwen
 • Linux (DNS, DHCP, NAT)
 • Windows (DNS, DHCP, LDAP, file server, print server)
 • Windows - Linux filesharing (SMB/CIFS)
 • Filesharing security (NTFS, share permissies, AGDLP, ABE)
 • GPO's
 • Back-up en recovery (Windows tools, Linux tools, third party tools, system back-up, data back-up, VM back-up)
 • Software deployment
 • Anti-virus deployment
 • Troubleshooting
 • Documenteren

Studiematerialen (lijst)

Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 1 Inrichting en beheer op een LANVerplicht€ 42,50
 • Auteur: Jan Smets
Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 2Verplicht€ 40,00
 • Auteur: Jan Smets

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)113,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)113,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,0060% momentopname op examen en 40% momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.