Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Databankbeheer32153/1853/2021/1/74
Studiegids

Databankbeheer

32153/1853/2021/1/74
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Graduaat informatica (uitdovend - Antwerpen) als Beheer van databanken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Livens Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Databankbeheer' behandelt de pijlers van het databasebeheer: installatie, configuratie, onderhoud, automatisatie en beschikbaarheid.
Het olod 'Databankbeheer' bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student beheert een databank.
De student implementeert een databank.
De student organiseert back-up en recovery van een databank.
De student voert taken uit in de databank door middel van stored procedures.
De student maakt gegevens toegankelijk door middel van views.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student migreert een databank.
De student configureert externe toegang tot de databank rekening houdend met geldende beveiligingsnormen.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student stelt indexatie in op een databank.
De student reorganiseert een databank.
De student troubleshoot databankproblemen.
De student volgt de procedures opgelegd door het versiebeheer.

Leerinhoud

 • performance
 • migratie
 • back-up en restore
 • een databank implementeren en beheren
 • back-up en recovery van een databank organiseren
 • de reorganisatie, versiebeheer en indexatie uitvoeren
 • een troubleshootingstrategie toepassen
 • databanken in een netwerk vanuit een toepassing benaderen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets15,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie85,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets15,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie85,00Momentopname op examen