Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Enterprise Networking32154/1853/2021/1/11
Studiegids

Enterprise Networking

32154/1853/2021/1/11
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Devenyns Geert, Willemen Vaya
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Routering & Switching OF geslaagd voor Routering & Switching) EN (geslaagd voor Serverbeheer OF geslaagd voor Serverbeheer).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Enterprise Networking' behandelt de architectuur, de componenten en de configuratie van routers en switchen in grote en meer complexe netwerken.
De studenten leren routers en switchen configureren en troubelshooten voor geavanceerde functionaliteiten in zowel IPv4 als IPv6 netwerken.
Het olod Enterprise Networking bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student beschrijft verschillende routeringsprotocollen en plaatst deze in de juiste context.
De student definieert autonome systemen.
De student past de principes van correct switching design toe door te werken met aparte access, distribution en core layers.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert EIGRP routering.
De student configureert OSPF routering.
De student configureert WAN verbindingen.
De student test de routerings-setup.
De student troubleshoot de routerings-setup.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student optimaliseert het proces van router configuratie door gebruik te maken van template config files.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student configureert link aggregatie.
De student implementeert redundantie in de switching en routing infrastructuur, met toepassing van maatregelen tegen broadcast storms.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert VPN verbindingen.
De student koppelt een LAN volgens de geldende security best-practices aan internet.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student gebruikt Engelstalige tutorials om routers en switchen te configureren.
De student stelt een project documentatie dossier op voor peers.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over zijn eigen technische vaardigheden.
De student identificeert eigen kennis- en/of vaardigheidswerkpunten.
De student neemt zelfstandig stappen om zijn/haar werkpunten te remediëren.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student geeft input voor tussentijdse progress reports aan zijn teamleden.
De studenten peer reviewen de progress reports van andere teams.
De studenten stellen als team progress reports op en presenteren deze reports aan de andere teams.

Leerinhoud

 • LAN redundantie / First Hop redundancy Protocol (HSRP)
 • Link aggregatie
 • Rapid Spanning Tree protocol
 • Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol
 • Etherchannel
 • Single area OSPF
 • Multi-area OSPF
 • EIGRP basic configuration
 • EIGRP advanced configuration
 • Opzetten van WAN verbindingen
 • Opzetten van VPN verbindingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)16,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)84,75 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)78,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht35,00Eindresultaat van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht35,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht15,00Samenwerkingsproces van de projectopdracht. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.