Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Groupware & Collaboration Services32155/1853/2021/1/45
Studiegids

Groupware & Collaboration Services

32155/1853/2021/1/45
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Willemen Vaya
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Routering & Switching OF geslaagd voor Routering & Switching) EN (geslaagd voor Serverbeheer OF geslaagd voor Serverbeheer).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Groupware & Collaboration Services' behandelt het geïntegreerd toepassen van netwerk- en systeembeheer vaardigheden om in team zelfstandig de infrastructuur op te zetten voor groupware en collaboration diensten zoals mailservices, webservices en remote access services.
Nieuwe services in het kader van groupware en collaboration worden gaandeweg gekaderd en ingeoefend om dan direct in het opgezette basisnetwerk geïntegreerd te worden.

Het olod 'Groupware & Collaboration Services' bereidt voor op de olods 'Enterprise infrastructure' en 'SNB werkplekleren'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student bouwt in team een logisch netwerk (domein) uit met verschillende besturingssystemen conform vooropgestelde vereisten.
De student configureert in team de nodige infrastructuur services op beide systemen conform vooropgestelde vereisten.
De student installeert zelfstandig twee server netwerkbesturingssystemen (Linux en Windows) conform gekregen specificaties.
De student virtualiseert servers en clients.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student implementeert en onderhoudt in team een firewall.
De student implementeert en onderhoudt in team een proxy.
De student implementeert en onderhoudt in team een redundante webserver setup.
De student implementeert en onderhoudt in team een remote access oplossing.
De student implementeert en onderhoudt in team een storage oplossing.
De student implementeert de noodzakelijke en kritieke services.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert de distributie van software over het netwerk.
De student automatiseert het nemen van backups.
De student automatiseert het update management van clients en servers in het netwerk.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuĂŻteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student documenteert de back-up implementatie.
De student implementeert een back-upstrategie conform opgelegde vereisten.
De student stelt in teamverband een DRP op voor zowel het fysieke als het logische netwerk.
De student verifieert en troubleshoot in team de gemaakte configuraties.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student beveiligt een netwerk op fysiek en logisch niveau tegen aanvallen.
De student past zelfstandig en proactief de best practices van systeembeveiliging toe.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student geeft in team vooruitgangsrapportering aan de begeleidende verantwoordelijke van het project.
De student stelt in team documentatie op voor het geheel van het logische en het fysieke netwerk.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student werkt constructief samen binnen het team.

Leerinhoud

 • deployment / update
 • e-mail
 • Proxy
 • Webserver
 • Firewalling
 • remote access
 • VPN
 • Storage (NAS, SAN)
 • Backup en recovery
 • Load balancing
 • High availability
 • Disaster Recovery Planning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)89,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht30,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Eindresultaat van de projectopdracht(momentopname na proces)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.