Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Enterprise Infrastructure32158/1853/2021/1/50
Studiegids

Enterprise Infrastructure

32158/1853/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Routering & Switching OF geslaagd voor Routering & Switching) EN (geslaagd voor Serverbeheer OF geslaagd voor Serverbeheer).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Enterprise Infrastructure' behandelt verschillende cloudnetworking mogelijkheden. De student leert de voor-en nadelen van verschillende service modellen kennen en voert configuraties uit op de platformen van de meest gebruikte cloud providers.
Het olod 'Enterprise Infrastructure' bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student configureert de VPS conform gekregen specificaties.
De student installeert een server (VPS) bij een cloud provider.
De student test en beheert de VPS.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student beheert docker containers.
De student implementeert een docker container.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student test en troubleshoot de VPS.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student maakt backups van en naar de cloud.
De student implementeert en onderhoudt in team een high availability oplossing.
De student implementeert in team een load balancing oplossing.
De student past de principes van scalability toe.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student identificeert beveiligingsrisico’s bij een gegeven cloud setup en stelt oplossingen voor.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert zijn werkzaamheden.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student beschrijft de verschillende service modellen (IaaS, PaaS, SaaS).
De student beschrijft de voor- en nadelen van cloud networking.
De student beschrijft de verschillende cloud modellen (private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud).

Leerinhoud

 • Cloud modellen
 • Cloud providers (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google cloud)
 • IaaS – PaaS – SaaS
 • Containerization
 • Serverfarms en clustering
 • Load balancing
 • High availability
 • Cloud security
 • Cloud management
 • Hybride setups (on prem + cloud integratie)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)13,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)88,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht30,00Permanent uitgesteld

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.