Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Rekenvaardigheden32168/1854/2021/1/92
Studiegids

Rekenvaardigheden

32168/1854/2021/1/92
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Antwerpen) als Toegepaste wiskunde 1
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Mechelen) als Toegepaste wiskunde 1
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Rekenvaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meester Johan
Andere co-titularis(sen): Peeters Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Rekenvaardigheden behandelt de elementaire wiskundige bagage, met nadruk op praktische oefeningen en een minimum aan theorie, die als basis dient voor andere technische vakken. Praktische oefeningen voor een servicetechnicus zijn eenvoudige elektromechanische berekeningen en loon- en werkingskosten (KPI's).
Het olod Rekenvaardigheden bereidt voor op het managen van eenvoudige projectopdrachten. 

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student analyseert grafieken van lineaire, kwadratische en logaritmische functies.
De student lost eerstegraadsvergelijkingen op.
De student past het SI-stelsel toe op technische, praktische vraagstukken.
De student past formules i.v.m. driehoeksmeetkunde toe in oefeningen.
De student gebruikt economische kengetallen in eenvoudige technische casussen.
De student maakt tabellen, grafieken en formules in Excel.
De student voert eenvoudige statistische berekeningen uit in Excel.
De student voert algebraïsche bewerkingen uit.

Leerinhoud

 • Eerstegraadsvergelijkingen inoefenen
 • Stelsels van lineaire vergelijkingen met twee onbekenden oplossen
 • Goniometrische getallen voorstellen
 • Vlakke driehoeksmeetkunde toepassen
 • Lineaire en kwadratische functies en hun grafieken herkennen
 • Grafieken met logaritmische schaal interpreteren
 • SI-eenhedenstelsel inoefenen
 • Procenten berekenen
 • ROI inschatten
 • Kosten-baten inschatten
 • Debet-creditbalans begrijpen
 • Loonberekening interpreteren
 • Formules, tabellen en grafieken in MS Excel invoeren
 • Eenvoudige statistische berekeningen in MS Excel uitvoeren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)1,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)57,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)26,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)1,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)50,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Tussentijdse evaluatie. Deze evaluatie is herneembaar in de examenreeks van januari.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Taak in te dienen voor aanvang van het examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00

Toetsing (tekst)

Tussentijdse evaluatie:

 • Om de slaagkansen te verhogen, kan deze tussentijds evaluatie hernomen worden in de examenreeks van januari. Hierbij kan zowel de student die niet slaagt, als de student die slaagt, beslissen opnieuw aan deze evaluatie in januari deel te nemen. De student dient hiervoor in te schrijven via Digitap. Het hoogst behaalde cijfer van beide evaluatiemomenten wordt dan het definitieve cijfer van het betreffende olod. 

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens oefenzittingen is verplicht.
 • Tijdens oefeningen wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de oefenzitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor de desbetreffende oefenzitting. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code F voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één oefenzitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de oefenzittingen aangevraagd worden.

Monitoraat (dagtraject):

 • Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend. Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat sterk aangeraden.