Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektriciteit DC32169/1854/2021/1/29
Studiegids

Elektriciteit DC

32169/1854/2021/1/29
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Elektriciteit DC
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gyseghem Gert
Andere co-titularis(sen): Linart Wouter, Unal Safak, Vandenbosch Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Elektriciteit DC behandelt de principes en toepassingen van gelijkstroom. Hiervoor worden o.a. het gebruik van meetapparatuur en diverse meetmethodes aangeleerd. 
Het olod Elektriciteit DC bereidt voor op het logisch redeneren en structureren, probleemoplossend denken en het correct toepassen van de principes van elektriciteit. De student realiseert en optimaliseert meetschakelingen en brengt verslag uit van de metingen.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Basismetingen/testen: Voert elektrische en mechanische basismetingen en -testen uit.
De student berekent spanning, stroom en vermogen van de belasting in een netwerk van weerstanden met één of meerdere spannings- en/of stroombronnen.
De student demonstreert proefondervindelijk de werking van schakelingen.
De student beschrijft de werking van een DC-generator en DC-motor.
De student voert metingen uit op verschillende types gelijkstroommotoren.
De student reproduceert de basiswetten van het elektromagnetisme.
De student berekent de substitutieweerstand voor een netwerk van weerstanden.
De student beschrijft het gedrag van een spoel en een condensator bij DC.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student reproduceert de standaardveiligheidsbeginsels die gehanteerd worden in elektrische installaties.

Leerinhoud

 • Elektrische grootheden en hun kenmerken definiëren
 • Elektrische netwerken oplossen
 • Elektrische bronnen
 • Elektromagnetisme
 • Eigenschappen en gebruik van diverse meettoestellen (voltmeter, ampèremeter, wattmeter, ohmmeter, etc.)
 • Meetfouten interpreteren
 • Weerstand en vermogen bepalen bij DC (diverse methodes en/of toepassingen: volt-ampèremethode, wattmeter, overgangsweerstand, inwendige weerstand, etc.)
 • Gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren duiden in een verslag
 • Werking van gelijkstroommachines, dynamo's en motoren verklaren
 • Gelijkstroommachines, dynamo's en motoren schakelen 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)14,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)50,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)15,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00Tussentijdse evaluatie. Deze evaluatie is herneembaar in de examenreeks van januari.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)15,00Tussentijdse evaluatie. Deze evaluatie is herneembaar in de examenreeks van januari.
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Labo. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Tussentijdse evaluatie:
 • Om de slaagkansen te verhogen, kan deze tussentijds evaluatie hernomen worden in de examenreeks van januari. Hierbij kan zowel de student die niet slaagt, als de student die slaagt, beslissen opnieuw aan deze evaluatie in januari deel te nemen. De student dient hiervoor in te schrijven via Digitap. Het hoogst behaalde cijfer van beide evaluatiemomenten wordt dan het definitieve cijfer van het betreffende olod.

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.

Monitoraat (dagtraject):

 • Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend. Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat sterk aangeraden.