Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektriciteit AC32170/1854/2021/1/63
Studiegids

Elektriciteit AC

32170/1854/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Elektriciteit AC
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhulst Marc
Andere co-titularis(sen): Andries Lucien, Linart Wouter, Unal Safak
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Elektriciteit AC behandelt de eigenschappen van een sinusoïdale wisselstroom, de vermogendriehoek en het verbeteren van de arbeidsfactor. Het olod behandelt vervolgens de eigenschappen van transformatoren, zowel 1-fasige, 3-fasige als bijzondere transformatoren. 
Het olod Elektriciteit AC bereidt voor op het deskundig meten van 1-fasige en 3-fasige stromen, spanningen en vermogens met aandacht voor enkele basisprincipes en normeringen van elektrische veiligheid. De student voert naar eigen keuze de juiste controlemetingen uit op elektromechanische installaties met aandacht voor veiligheid en zorg voor het te gebruiken gereedschap. Kennis van Elektriciteit AC is van groot belang om industriële elektrische toepassingen en de eigen technologische leefwereld te begrijpen.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Basismetingen/testen: Voert elektrische en mechanische basismetingen en -testen uit.
De student berekent de impedantie in een gemengde RL-, RC-, LC- en RLC-kring.
De student reproduceert de basiswetten van 3-fasige wisselstromen.
De student analyseert de werking van monofasige en 3-fasige transformatoren.
De student legt de invloed en het verbeteren van de arbeidsfactor uit.
De student voert vermogensberekeningen op 1-fasige en 3-fasige netten uit.
De student voert proeven uit op transformatoren.
De student definieert het vermogen i.f.v. verschillende belastingen.
De student legt het verband tussen de vermogendriehoek en de arbeidsfactor uit.
De student voert elektrische basismetingen en -testen correct uit.  

Leerinhoud

 • De vermogendriehoek begrijpen
 • De arbeidsfactor verbeteren
 • Impedantie berekenen in 1-fasige netten
 • Stromen berekenen in 3-fasige netten
 • Werking 1-fasige transformator
 • Soorten transformatoren
 • Werking 3-fasige transformator
 • Meetinstrumenten gebruiken 
 • Laboproeven uitvoeren op bovenstaande theorie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)51,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)14,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Inclusief vragen over labo
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Inclusief vragen over labo
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00Mondeling en schriftelijk (labo). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.

Monitoraat (dagtraject):

 • Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend. Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat sterk aangeraden.