Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Werktuigbouwkunde32172/1854/2021/1/34
Studiegids

Werktuigbouwkunde

32172/1854/2021/1/34
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Antwerpen) als Basis toegepaste mechanica
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Mechelen) als Basis toegepaste mechanica
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Werktuigbouwkunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rotty Laurens
Andere co-titularis(sen): De Mesmaeker Wim
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werktuigbouwkunde behandelt de basisdisciplines van werktuigbouw: machineonderdelen, verbindingstechnieken, verspanings- en vervormingstechnieken en de technologie van smering. De student stelt vanuit een samenstellingstekening en vaktechnische informatie de werkvolgorde voor montage en demontage op. 
Het olod Werktuigbouwkunde bereidt voor op het correct aansluiten en gebruiken van basisapparatuur uit de mechanica. De student voert naar eigen keuze de juiste controlemetingen uit op elektromechanische installaties met aandacht voor veiligheid en zorg voor het te gebruiken gereedschap.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Basismetingen/testen: Voert elektrische en mechanische basismetingen en -testen uit.
De student gebruikt op correcte wijze handmeetmiddelen zoals schuifmaat, meetklok, schroefmaat en waterpas en interpreteert de meetresultaten.
De student voert mechanische basismetingen en -testen uit.
03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student zoekt data op rond machinedelen i.f.v. de berekening van de werkingsparameters.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student hanteert de kolomboormachine en het lasapparaat op een veilige en verantwoorde wijze.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student beschrijft het fenomeen wrijving tussen oppervlakten, de soorten wrijving en smeringstoestanden.
08: Levenslang leren: Onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student beschrijft verschillende types smeeroliën, hun eigenschappen en toepassingsgebieden.
De student selecteert de te gebruiken gereedschappen bij mechanische machinebewerkingen.
De student somt de toepassingen op van verspanings- en vormgevingstechnieken (draaibank, freesbank, boormachine, slijpmachine, lasapparaat en plaatwerk).
De student bereidt een draai-, freesbank en kolomboormachine voor met het oog op een veilige werking en gebruikt de juiste PBM's.
De student verantwoordt de gebruikte lastechniek aan de hand van een werkopdracht.
De student beschrijft belangrijke machineonderdelen en verbindingstechnieken en hun toepassingsveld en somt de karakteristieken op.

Leerinhoud

 • NEN-EN 12717, NEN-EN ISO 14120
 • lasverbindingen, lijmverbindingen, schroefverbindingen, bewegingsschroeven, penverbinding, spanbus, borgelementen, veren, draagassen, aandrijfassen, astappen, as-naafverbinding, koppelingen, remmen, wentellagers, glijlagers, riemoverbrenging, tandwielen en overbrengingen, schroef- en wormoverbrengingen 
 • draaibank, freesbank instellen, spantechnieken en onderhoud
 • kolomboormachine en lasapparaat bedienen en instellen, spantechnieken en onderhoud
 • berekenen van snijsnelheden
 • een werkmethode opstellen aan de hand van een samenstellingstekening en de werkmethode volgen
 • handmeetmiddelen: schuifmaat, meetklok, waterpas, schroefmaat en hoekmeter
 • elektrode-, TIG- en MIG/MAG-lassen


Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 51,05
 • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)17,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)49,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Tweede examenperiodeKennistoets30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.
 • Het maken van voorbereidingen van opdrachten/taken/oefeningen is verplicht.
 • De taken/opdrachten/oefeningen tellen mee als permanente evaluatie.
 • Elk opdracht/taak/oefeningen die niet of niet tijdig wordt ingediend krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van het vak “Hydropneumatica” aangevraagd worden.