Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektrisch schemalezen32176/1854/2021/1/73
Studiegids

Elektrisch schemalezen

32176/1854/2021/1/73
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Elektrisch schemalezen
 • Graduaat Internet of Things als Elektrisch schemalezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Linart Wouter
Andere co-titularis(sen): Vandenbosch Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektrische machines OF ((eerder ingeschreven voor Elektriciteit AC OF simultaan te volgen met Elektriciteit AC) EN (eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC OF simultaan te volgen met Elektriciteit DC)).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Elektrisch schemalezen behandelt het lezen en interpreteren van elektrische industriële schema's. Door gebruik te maken van de juiste bibliotheekelementen analyseert de student situatieschema's (stuurstroomschema's en vermogensschema's), klemmenlijsten, kabellijsten, grondplannen en lay-out van schakelborden.
Het olod Elektrisch schemalezen bereidt voor op het zelf ontwerpen en manueel aanpassen van elektrische schema's.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student analyseert de functionaliteit van een complex industrieel schema.
De student herkent het toegepaste net aan de hand van de gebruikte beveiliging-, aardings- en voedingsapparatuur.
De student analyseert eenvoudige schema's volgens de normen van Eplan.
De student herkent en maakt correct gebruik van grafische symbolen.
De student herkent de gebruikte beveiligings-, aardings- en voedingsapparatuur.
De student ontleedt een industrieel schema in functie van de door de ontwerper gekozen apparatuurspecificaties.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student past bibliotheekelementen correct toe in een tekening.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student beargumenteert de keuze van vervangonderdelen bij herstelling aan de hand van catalogi, volgens de regels van goed vakmanschap.

Leerinhoud

 • De belangrijkste elektrische ééndraadssymbolen en meerdraadssymbolen begrijpen
 • Schema's analyseren (bv. aandrijfsturingen, PLC-sturingen, beveiligingen, voedingen...)
 • Artikelbeheer (relais, contactoren, klemmen & kabels en beveiligingsmateriaal) gebruiken in functie van wisselstukken 
 • Montagebord uittekenen
 • Stuurstroombaan en vermogensstroombaan tekenen 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van delen van de cursus en bijlagen bij zich indien vereist door de lector.
 • Laptop met software Eplan (gratis te verkrijgen via Eplan).

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)55,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)55,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off55,0020% taak indienen voor aanvang van het examen en 35% op het examen.
Tweede examenperiodeKennistoets15,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:

 • Aanwezigheid tijdens oefenzittingen is verplicht.
 • Tijdens oefenzittingen wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de oefenzittingen, wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van Fail voor de permanente evaluatie. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code 'F' voor permanente evaluatie resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van die oefenzitting.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de oefenzittingen aangevraagd worden.