Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Meet- en instumentatiesystemen32184/1854/2021/1/54
Studiegids

Meet- en instumentatiesystemen

32184/1854/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • meet- en regeltechnieken
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen) als Meet- en instumentatiesystemen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aouad Rachid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding in de meet- en regeltechniek.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Meet- en instrumentatiesystemen behandelt de onderdelen van de regelkring (zonder de regelaar): de basisprincipes voor het meten van druk, niveau, debiet en temperatuur, regelkleppen en actuatoren in diverse industriƫle omgevingen en hun typische toepassingsspecificaties. Gezien het belang van de veiligheid in de (proces-) industrie komt de SIL-normering hier ook aan bod, alsook het nakomen van afspraken en het naleven van normen en procedures.
Het olod Meet- en instrumentatiesystemen bereidt voor op het veilig uitvoeren van controlemetingen op de functionaliteit, het opsporen en diagnosticeren van storingen aan de hand van verzamelde data uit schema's/tekeningen/handleidingen en het oorzakelijk verband van de fout vaststellen aan de hand van (meet)gegevens en fysische waarnemingen. 

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Storingsonderzoek: Lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student kalibreert diverse meetsensoren, zoekt technische fouten op en herstelt ze.
De student verzamelt en analyseert de belangrijkste parameters van meetsystemen met het oog op onderhoud.
10 MRT: aanpassing processturing: Controleert en analyseert de werking van processor gestuurde productie- en proceslijnen en/of producten en voert er aanpassingen aan uit volgens vaste procedures.
De student verklaart specifieke terminologische begrippen die de technische eigenschappen van meetsensoren typeren.
De student zoekt de installatievoorwaarden van instrumenten zelfstandig op en respecteert deze bij in dienst stelling.
De student herkent het meetsysteem of de meettechnologie en verklaart de werking ervan met betrekking tot hun functionaliteit in de regelkring.
De student verklaart de functionaliteit van de samenstellende onderdelen van regelkleppen en actuatoren op basis van technische tekeningen of catalogusgegevens.
12 MRT: Onderhoudswerk: Formuleert voorstellen voor mogelijke preventieve, correctieve en adaptieve interventies met betrekking tot meet- en regeltechnische aspecten op basis van een analyse van meetresultaten en andere data en voert deze uit onder toezicht van de leidinggevende.
De student maakt een gemotiveerde selectiebepaling (soort en type meetsysteem) op basis van onderhoudshistoriek en veiligheidsklasse.
De student maakt een gemotiveerde selectiebepaling (regelkleppen en actuatoren) op basis van onderhoudshistoriek en veiligheidsklasse.

Leerinhoud

 • Meetsystemen (temperatuur, druk, niveau, debiet)
 • Regelkleppen en actuatoren
 • P&ID schema's
 • SIL
 • Labo

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • PowerPointpresentaties van de hoorcolleges worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Opgaven van labo's worden via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)14,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)1,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)50,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)5,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)5,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code F van Fail voor het desbetreffende labo. Meer informatie over de code F vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code F voor een deelexamen resulteert in een code F voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat labo-onderdeel van permanente evaluatie.
 • De student die hierbij wettig afwezig is kan één labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labo-zittingen aangevraagd worden.
 • Het maken van voorbereidingen opdrachten/taken/oefeningen is verplicht.
 • De taken/opdrachten/oefeningen tellen mee als permanente evaluatie.
 • Elk opdracht/taak/oefeningen die niet of niet tijdig wordt ingediend krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan maximaal één taak/opdracht/oefening inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van het vak “Labo meet- en instrumentatiesystemen” aangevraagd worden.