Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Software Testing32223/1865/2021/1/42
Studiegids

Software Testing

32223/1865/2021/1/42
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Sturm Dimitri, Van den Poel Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Objectgeoriënteerd programmeren OF simultaan te volgen met Objectgeoriënteerd programmeren).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Software Testing behandelt de toepassing van testframeworks, mockobjecten en Test-Driven Development (TDD).
Het olod Software Testing bereidt voor op het toepassen van testingprincipes in het ontwikkelen van web- of softwareapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student gebruikt de geschikte testtools.
De student past TDD toe aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.
De student licht het belang van verschillende testen toe.
De student benoemt de eigenschappen van de verschillende testen.
De student omschrijft testtechnieken en hulpmiddelen (tools) die gebruikt worden tijdens het testen.
De student licht het nut van Test-Driven Development toe.

Leerinhoud

  • Inleiding tot testen en debuggen
  • Unit testing (mocking)
  • Geautomatiseerde UI testing (selenium)
  • Test-driven development
  • Integration testing

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)58,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Mondeling

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.