Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1C34589/1839/2021/1/61
Studiegids

Aardrijkskunde 1 vakinhoud 1C

34589/1839/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen de verschillende landbouwtypes in de wereld koppelen aan klimaat, bodem en economisch systeem en lokaliseren op kaart.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen geologische, bodemkundige en landschappelijke kennis integreren in de behandeling van Belgische geografische streken en op die manier eigenheid en economisch belang vastleggen.
kunnen het begrip 'geografische streek' definiëren, de Belgische geografische streken afleiden uit de zichtbare kenmerken en ze verklaren vanuit geologische en geografische feiten en processen behandeld in thema 1.
kunnen zowel videoboodschappen als tekstmateriaal in vreemde taal schematiseren en in verband brengen met de leerinhouden
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. Landschappen, bodemgebruik en landbouw inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen statistische landbouwgegevens kaderen binnen de traditionele indeling in landbouwstreken maar tegelijkertijd ook koppelen aan geopolitiek en actuele landbouwpolitiek
kunnen de rol van landbouwpolitiek verduidelijken op lokaal, ntionaal en suptranationaal niveau en illustreren met voorbeelden
kunnen de lokale voedselvoorziening plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen en standpunten van WTO, EU, individuele staten, economische formele blokken en NGO's.
kunnen de structuur van het Antwerps stadsgewest afleiden uit waarnemingen en koppelen aan internationaal maatschappelijke en economische tendensen (gentrification, verstedelijking, gettovorming, sociale segregatie en re-urbanisatie).
kunnen stedelijke processen afleiden uit aangeboden materiaal en toepassen in de context van Antwerpen tijdens een geografische excursies.
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan
kunnen de Vlaamse ruimtelijke bevolkingsdynamieken plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen
Kunnen GIS-technieken toepassen binnen thematische cases en inhoudelijke vraagstukken gerelateerd aan het betrokken thema
Kunnen de structuur van stadsgewesten koppelen aan zichtbare kenmerken van het stedelijk landschap op basis van aangeboden bronmateriaal
kunnen landschappen en agrarisch bodemgebruik determineren in nieuwe contexten met hulp van geografisch bronmateriaal, intra- en extramuros.
kunnen de Belgische en/of Europese bevolkingsproblematiek (ontgroening) plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke acties en/of beslissingen van staten, sputranationale organisaties
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan het behandelde thema’s opbouwen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen nieuwe inhouden inzake wereldlandbouw inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. stedenaardrijkskunde inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe en actuele contexten.

Leerinhoud

Het OLOD aardrijkskunde 1 vakinhoud 1C bestaat uit twee thematische cursussen:

Thema 5 - Landbouw als ruimtegebruiker
Landschappen en geografische streken
Ruimtelijke impact van de landbouw in België
Landbouw als ruimtegebruiker in de wereld
landbouwsystemen verklaren
Landbouwpolitiek stuurt landbouw

Thema 6 - Verstedelijking in de wereld.
verstedelijkingsproces in de wereld
evolutie en structuur van een stadsgewest
segregatieprocessen en functieconflicten in de stad
stadsvernieuwing
hierarchie van steden

leerbevordering thema 5
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. Landschappen, bodemgebruik en landbouw inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen geologische, bodemkundige en landschappelijke kennis integreren in de behandeling van Belgische geografische streken en op die manier eigenheid en economisch belang vastleggen.
kunnen statistische landbouwgegevens kaderen binnen de traditionele indeling in landbouwstreken maar tegelijkertijd ook koppelen aan geopolitiek en actuele landbouwpolitiek
kunnen de rol van landbouwpolitiek verduidelijken op lokaal, ntionaal en suptranationaal niveau en illustreren met voorbeelden
kunnen de verschillende landbouwtypes in de wereld koppelen aan klimaat, bodem en economisch systeem en lokaliseren op kaart
kunnen het begrip 'geografische streek' definiëren, de Belgische geografische streken afleiden uit de zichtbare kenmerken en ze verklaren vanuit geologische en geografische feiten en processen behandeld in thema 1
kunnen nieuwe inhouden inzake wereldlandbouw inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen de lokale voedselvoorziening plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen en standpunten van WTO, EU, individuele staten, economische formele blokken en NGO's.
Zelfontwikkeling
kunnen de landschapskenmerken van geografische streken herkennen en verklaren vanuit geologische en geografische feiten en processen behandeld in thema 1.
kunnen landschappen determineren in nieuwe contexten, op excursie, op foto.

leerbevordering thema 6
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. stedenaardrijkskunde inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe en actuele contexten.
kunnen zowel videoboodschappen als tekstmateriaal in vreemde taal schematiseren en in verband brengen met de leerinhouden
kunnen de structuur van het Antwerps stadsgewest afleiden uit waarnemingen en koppelen aan internationaal maatschappelijke en economische tendensen (gentrification, verstedelijking, gettovorming, sociale segregatie en re-urbanisatie).

zelfontwikkeling
kunnen stedelijke processen afleiden uit aangeboden materiaal en toepassen in de context van Antwerpen tijdens een geografische excursies.
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan
kunnen de Belgische en/of Europese bevolkingsproblematiek (ontgroening) plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke acties en/of beslissingen van staten, supra-nationale organisaties
kunnen de Vlaamse ruimtelijke bevolkingsdynamieken plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internaitonaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan het behandelde thema verstedelijking opbouwen

Studiematerialen (lijst)

Cursus aardrijkskunde 1C, thema 5 - Landbouw als ruimtegebruiker.Verplicht€ 4,00
 • Auteur: Rita Heyrman
Cursus aardrijkskunde 1C, thema 6 - verstedelijking in de wereld.Verplicht€ 4,00
 • Auteur: Rita Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
 • Omschrijving: 
  Mercatormuseum Sint-Niklaas
  Kosten voor de student (15euro)
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningen die op zelfstandige basis gemaakt worden bij de theorie, ter voorbereiding van het examen.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00