Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 1 Mondelinge vaardigheden33035/1839/2021/1/90
Studiegids

Engels 1 Mondelinge vaardigheden

33035/1839/2021/1/90
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Engels
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Engels
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Engels 1 Mondelinge vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hargreaves Stephen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
rapporteert en interageert mondeling over sociaal-cultureel gebonden onderwerpen
Interactie: taal ontwikkelen
communiceert mondeling correct
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
leest en begrijpt fictie en non-fictie teksten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
remedieert de eigen vastgestelde tekorten m.b.t kennis en vaardigheden

Leerinhoud

- De studenten bouwen hun interesse in de Angelsaksische cultuur verder uit.

- Woordenschat wordt uitgebreid aan de hand van teksten over allerlei culturele en literaire onderwerpen. De studenten bereiden de colleges voor door informatie op te zoeken over de auteur, het onderwerp, het genre...

- De studenten doen aan tekstanalyse. Al dit persoonlijk werk komt samen met hun notities en mening over de tekst in hun portfolio.

- De studenten lezen literatuur uit de Angelsaksische wereld. De verwerkingsopdrachten die ze hier rond maken, verzamelen ze in hun portfolio.

- De studenten worden vaardig in het opzoeken van de fonetische transcriptie van woorden om zo hun uitspraak te perfectioneren.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
SSL- en CLT- opdrachten bij de WEBQUESTSVerplicht
 • Auteur: Belmans W.
StudiewijzerVerplicht
An A to Z of Common ErrorsVerplicht€ 20,50
 • Auteur: J. Cumps & D. Phillips
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Oxford Practice Grammar: Advanced with key Practice-Boost CD-ROM PackVerplicht€ 37,00
 • Auteur: G. Yule

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Wat in de studiewijzer staat grondig doornemen en uitvoeren.
* Altijd alle gevraagde oefeningen voorbereiden
* Alle oefeningen uit je handboeken vooraf maken
* Eigen gestructureerde woordenlijsten (zoals uitgelegd in verplichte leerstof (eerste vijf units uit English Vocabulary in Use) aanleggen,
* Altijd je verplichte Engelstalige fictie- en non-fictieteksten lezen en je voorbereiding op een verzorgde manier schriftelijk verwerken.
* Schriftelijke kijk- en luisterverslagen en samenvattingen VAN EIGEN HAND in je portfolio steken als bewijsmateriaal. Louter gedownloade teksten zonder bronvermelding en zonder enige EIGEN verwerking worden niet gewenst en spreken in het nadeel van de student.
* Fonetische dicteetjes uitschrijven in normale spelling en eigen IPA-oefenlijstjes voor spelling aanleggen.
* Eigen kladnotities regelmatig met enkele medestudenten vergelijken en dan eigen gestructureerde netversies schrijven.
.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
 • Omschrijving: De leerstof wordt geactiveerd a.h.v. thuis voorbereide opdrachten.
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Vooral bij de verwerking van de SSL- lees/luister- en schrijfopdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de CLT-opdrachten, bij de voorbereiding en verwerking van de leesopdrachten uit de beide readers (literature en background information), bij de verwerking van de verplichte literaire werken, bij de bestudering van de Engelse grammatica (o.a. omwille van eigen leernoden) en tijdens reflectiemomenten n.a.v. de beschrijving van het eigen leerproces in logboek en portfolio, gebruikt de student zijn reeds verworven competenties om bijkomende competenties te verwerven.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00mondeling examen 15'/student
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00mondelinge presentaties
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00mondeling examen