Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 1 schriftelijke vaardigheden33027/1839/2021/1/12
Studiegids

Frans 1 schriftelijke vaardigheden

33027/1839/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adam Natacha
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen (niveau b1)
beheersen de basis- en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken (niveau b1)
kunnen schriftelijk rapporteren over authentieke culturele uitingen (m/s)
kunnen schriftelijke taaluitingen begrijpen
Kunnen schriftelijk rapporteren over authentieke culturele uitingen (m/s) in schriftelijke en audiovisuele media
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren

Leerinhoud

In deze module staan de schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) centraal. Het lezen wordt geoefend aan de hand van authentieke documenten (boeken, artikels uit kranten en tijdschriften) die je moet kunnen begrijpen, interpreteren en samenvatten.
De verschillende aspecten van de schrijfvaardigheid worden geoefend door het schrijven van verschillende soorten teksten (verhalen, brieven, argumentatieve teksten,..). Verdere informatie vind je in de studiewijzer op Digitap.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Grammaire InnovaCtiveVerplicht€ 36,05
 • Auteur: Werbrouck I., Mannekens, A.
Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire (A2/B1)Verplicht€ 24,50
 • Auteur: Grégoire M., Thievenaz O.
Grammaire progressive du français Niveau intermédiaire (A2/B1) - CorrigésVerplicht€ 10,90
 • Auteur: Thievenaz O.
Handboek Grammaire PlusVerplicht€ 55,95
 • Auteur: Bep Vlugter, Petra Steeman, Els Verheugd
Vocabulaire 2000 Edition réviséeVerplicht€ 30,35
 • Auteur: De Spiegeleer Jef, Cornu Patrick
Handboek L'art de conjuguerAanbevolen€ 9,00
 • Auteur: Bescherelle
Handboek Petit Robert (frans woordenboek)Aanbevolen€ 62,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on80,00schriftelijk (180'/student)
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00verplichte aanwezigheid:

De student is verplicht aan de lessen voor dit opleidingsonderdeel deel te nemen aangezien actieve participatie in de lessen nodig is om ervoor te zorgen dat de student de beoogde competenties voldoende ontwikkelt. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis per e-mail, ten laatste 2 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
minimum aantal opdrachten:

Bij de start van dit opleidingsonderdeel legt de student de instaptoets af om na te gaan wat de startcompetenties van de student zijn. De student die minder dan 75 % behaalde op deze instaptoets, dient wekelijks remediëringsoefeningen te maken a.d.h.v. het handboek en het online platform 'La grammaire innovactive ' . Dit om ervoor te zorgen dat de student voldoende oefent en de tekorten die nog aanwezig zijn, voldoende remedieert om de kans op slagen voor dit opleidingsonderdeel te verhogen. De student moet deze oefeningen ter controle ten minste gedurende 9 lesweken 1 maal per week indienen op het elektronisch portfolio op de elektronische leeromgeving. De student kiest zelf in welke 9 lesweken van de in totaal 13 lesweken hij deze remediëringsoefeningen indient. Als een student dus gewettigd afwezig is in een bepaalde lesweek, dan haalt hij de remediëringsoefeningen in een latere lesweek in. Op de voorwaarde om ten minste gedurende 9 lesweken remediëringsoefeningen in te dienen, kan de titularis enkel bij langdurige gewettigde afwezigheid een uitzondering toestaan: in dat geval wordt het minimum van de 9 lesweken verminderd met het aantal weken gewettigde afwezigheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00schriftelijk (180'/student)