Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 1 taaltheorie33025/1839/2021/1/41
Studiegids

Frans 1 taaltheorie

33025/1839/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adam Natacha
Andere co-titularis(sen): Faes Sophie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 106,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Kunnen uitspraakfouten identificeren en de belangrijkste regels ivm de Franse uitspraak uitleggen en toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basis- en uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen, illustreren en toepassen (niveau b1)
beheersen de basis- en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de verschillen in betekenis en woordgebruik uitleggen
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren

Leerinhoud

Je moet als toekomstig leerkracht in staat zijn de grammaticale, lexicale en fonologische fouten van je leerlingen te identificeren, te verbeteren en uit te leggen. In deze module wordt je eerder verworven kennis van de Franse grammatica, uitspraak en woordenschat verder uitgediept door middel van begeleid zelfstandig werk, presentaties, oefeningen en interactieve werkvormen. Verdere informatie vind je in de studiewijzer op Digitap.

Studiematerialen (lijst)

Cursus La prononciationVerplicht
 • Auteur: Goldwasser J.
StudiewijzerVerplicht
Grammaire InnovaCtiveVerplicht€ 36,05
 • Auteur: Werbrouck I., Mannekens, A.
Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire (A2/B1)Verplicht€ 24,50
 • Auteur: Grégoire M., Thievenaz O.
Grammaire progressive du français Niveau intermédiaire (A2/B1) - CorrigésVerplicht€ 10,90
 • Auteur: Thievenaz O.
Handboek Grammaire PlusVerplicht€ 55,95
 • Auteur: Bep Vlugter, Petra Steeman, Els Verheugd
Vocabulaire 2000 Edition réviséeVerplicht€ 30,35
 • Auteur: De Spiegeleer Jef, Cornu Patrick
Handboek L'art de conjuguerAanbevolen€ 9,00
 • Auteur: Bescherelle
Handboek Petit Robert (frans woordenboek)Aanbevolen€ 62,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)18,00verplichte aanwezigheid:De student is verplicht aan de lessen voor dit opleidingsonderdeel deel te nemen aangezien actieve participatie in de lessen nodig is om ervoor te zorgen dat de student de beoogde competenties voldoende ontwikkelt. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis per e-mail, ten laatste 2 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid. minimum aantal opdrachten:Bij de start van dit opleidingsonderdeel legt de student de instaptoets af om na te gaan wat de startcompetenties van de student zijn. De student die minder dan 75 % behaalde op deze instaptoets, dient wekelijks remediëringsoefeningen te maken a.d.h.v. het handboek en het online platform 'La grammaire innovactive ' . Dit om ervoor te zorgen dat de student voldoende oefent en de tekorten die nog aanwezig zijn, voldoende remedieert om de kans op slagen voor dit opleidingsonderdeel te verhogen. De student moet deze oefeningen ter controle ten minste gedurende 9 lesweken 1 maal per week indienen op het elektronisch portfolio op de elektronische leeromgeving. De student kiest zelf in welke 9 lesweken van de in totaal 13 lesweken hij deze remediëringsoefeningen indient.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Semester 1Kennistoets72,00schriftelijk (180'/student)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets72,00schriftelijk (180'/student)
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)18,00Verplichte aanwezigheid
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD