Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 1 Verzamelingenleer33037/1839/2021/1/61
Studiegids

Wiskunde 1 Verzamelingenleer

33037/1839/2021/1/61
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 114,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen de basisbegrippen i.v.m. verzamelingen definiëren
kunnen bewerkingen met verzamelingen uitvoeren
kunnen relaties tussen verzamelingen definiëren en ze toepassen
kunnen bijzondere relaties tussen verzamelingen (equivalentie-, orde-, functies, …) definiëren en toepassen
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)

Leerinhoud

Verzamelingenleer: Verzamelingen, Bewerkingen met verzamelingen, Relaties, Equivalentie- en orderelaties,  Functies

Inleiding tot de interpretatie van cahiers/leerplannen en het gebruik van het 6E-model in het wiskunde-onderwijs.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde 1Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Ad Meskens
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
  • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets72,00schriftelijk examen 60'
Men dient 14/20 te halen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14 (behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpreteerd tussen (14,10) en (19,20)
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)18,00schriftelijk 60'
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets72,00schriftelijk examen 60'
Men dient 14/20 te halen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14 (behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpreteerd tussen (14,10) en (19,20)
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)18,00schriftelijk 60'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD