Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geschiedenis 1: Geschiedenis van Rome33042/1839/2021/1/37
Studiegids

Geschiedenis 1: Geschiedenis van Rome

33042/1839/2021/1/37
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Geschiedenis 1: Geschiedenis van Rome
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de culturele ontwikkelingen van de Romeinse wereld beschrijven en analyseren
de economische ontwikkelingen van de Romeinse wereld beschrijven en analyseren
de politieke ontwikkelingen van de Romeinse wereld beschrijven en analyseren
de sociale ontwikkelingen van de Romeinse wereld beschrijven en analyseren
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student kennis en inzicht van/in de historische gebeurtenissen en personen, begrippen, verbanden, structuren en processen m.b.t. de geschiedenis van Rome. De politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de Romeinse geschiedenis worden besproken. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden,
De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa.

Studiematerialen (lijst)

Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,20
Een kennismaking met de oude wereldVerplicht€ 37,50
 • Auteur: de Blois L. & van der Spek B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: bezoek Gallo Romeins museum Tongeren Kosten voor de student
  De prijs kan variëren in functie van de groepssamenstelling.
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)9,00schriftelijk
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Semester 1Kennistoets81,00examen mondeling (20' voorbereidingtijd/ 20' mondeling examen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets81,00examen mondeling (20' voorbereidingstijd/20'mondeling examen)
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)9,00schriftelijk
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD