Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Intervisie 1+232239/1839/2021/1/89
Studiegids

Intervisie 1+2

32239/1839/2021/1/89
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Beine Ann
Andere co-titularis(sen): Geens Leen, Hancké Tom, Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert open en respectvol
komt respectvol uit voor eigen mening
Interactie: diversiteit hanteren
maakt verschillen en diversiteit bespreekbaar
Interactie: taal ontwikkelen
hanteert passend taalgebruik
Zelfontwikkeling: creatief denken
is creatief bij het vertalen en weergeven van zijn/haar innerlijke belevingswereld
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
benoemt het eigen beroepsideaal gekoppeld aan het competentiemodel van de opleiding
communiceert in relatie tot eigen denken en voelen
verwoordt de relatie tussen eigen overtuigingen en gevoelens en het professioneel handelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
legt het verband tussen eigen inspiratiebronnen en het beroep van leerkracht
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
benoemt stappen om de eigen voorwaarden tot functioneren te realiseren
benoemt stappen om eventuele hiaten in de startcompetenties bij te schaven
benoemt stappen om met interne belemmeringen om te gaan
neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander, de taak
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
communiceert in relatie tot eigen denken en voelen
komt respectvol uit voor eigen mening
neemt de verantwoordelijkheid op voor eigen gedrag en attitude

Leerinhoud

- beroepsprofiel en competentiemodel
- inspiratiebronnen
- voorwaarden tot functioneren
- omgaan met belemmeringen
- kernkwadranten
- roos van Leary
- formuleren van een leervraag
- bepsreken leervraag adhv oplossigsgericht coachen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Intervisie 1+2Verplicht
  • Auteur: Ann Beine
Presentaties powerpointVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00permanent uitgesteld (aanwezigheid en betrokkenheid)
Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweedeexamenperiode.
Semester 2Portfolio50,00uitwerking eindopdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00uitwerking opdrachten
Tweede examenperiodePortfolio50,00aanwezigheid en betrokkenheid