Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Vlaamse Gebarentaal D31442/1869/2021/1/38
Studiegids

Vlaamse Gebarentaal D

31442/1869/2021/1/38
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): De Graeve Sabine, Vansichen Eva
Onderwijstalen: Vlaamse gebarentaal
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 243,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Vlaamse Gebarentaal D verwerft de student de Vlaamse Gebarentaal op het niveau B2 conform het Europees referentiekader.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

Leerinhoud

De student leert de vaardigheden om de Vlaamse Gebarentaal correct uit te voeren en af te lezen op het niveau B2 conform het Europees referentiekader.

  • De student groeit in de vlotheid waarmee hij/zij de aangeleerde kennis kan toepassen en toont deze vlotheid in communicatie.
  • De student manifesteert zich als onafhankelijk gebruiker van de Vlaamse Gebarentaal en kan zich redden in uiteenlopende, complexere, situaties met diverse gesprekspartners en groepen, zowel bij aflezen als bij het zelf produceren van de taal.
  • De student begrijpt complexere vertel- en verhaalstructuren in de Vlaamse Gebarentaal en kan deze principes in het eigen taalgebruik zelf toepassen.
  • De student kan lexicaal en grammaticaal correcte beschrijvingen geven van meer abstracte begrippen en meningen, redeneringen en verklaringen begrijpen en zelf duidelijk overbrengen.

Het opleidingsonderdeel Vlaamse Gebarentaal D bereidt de student rechtstreeks voor op de opleidingsonderdelen Consecutief stemtolken, Consecutief gebarentaaltolken, Consecutief gesprekstolken en Practicum Vlaamse Gebarentaal 2.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die gepaard gaan met de deelname aan het taalbadweekend. Deze studiereis kost maximum €150.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen161,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00

Toetsing (tekst)

De student woont verplicht het taalbadweekend bij. Indien de student een onvoldoende scoort en dit opleidingsonderdeel herneemt, neemt hij/zij opnieuw deel aan het taalbadweekend.
De evaluatie bestaat uit een opdracht doorheen het jaar, een tussentijds examen en een eindexamen.