Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Practicum Vlaamse Gebarentaal 132754/1869/2021/1/26
Studiegids

Practicum Vlaamse Gebarentaal 1

32754/1869/2021/1/26
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Heymans Ellen
Onderwijstalen: Vlaamse gebarentaal
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid EN eerder ingeschreven voor Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal EN (simultaan te volgen met Vlaamse Gebarentaal C OF eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal C) EN (simultaan te volgen met Vlaamse Gebarentaal B OF eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal B).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 diept de student de taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal zowel op het niveau aflezen als op het niveau productie verder uit.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student past het verworven thematische lexicon toe tijdens het aflezen van de Vlaamse Gebarentaal voor volgende thema's: vingerspellen; cijfers, getallen & hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; beroep & arbeid; lichaam & gezondheid; voeding & winkelen; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding & onderwijs; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; algemene begrippen; grammatica, taal & communicatie; ruimte & tijd; kleuren & vormen; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden en GOC’s. 
De student vertaalt bronteksten van verschillende Dove auteurs, in verschillende tekstsoorten en over diverse thema's op het niveau B2 conform het Europees referentiekader van de Vlaamse Gebarentaal naar een inhoudelijk en vormelijk correcte, conforme en doeltaalgerichte tekst in het Nederlands. 
De student vertaalt het lexicon van de Vlaamse Gebarentaal naar het Nederlands op het niveau van een onafhankelijk gebruiker in drie regionale varianten voor volgende thema’s: lichaam, gezondheid & psychologie; seksualiteit & voortplanting; geschiedenis, religie & filosofie; staat, recht & politiek; wetenschap & onderzoek; computer & sociale media; actualiteit en idiomen & spreekwoorden. 
07 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde drukt zich in de gesproken en de geschreven vorm van de Vlaamse Gebarentaal uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student past de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal in de eigen productie toe op het niveau B2 conform het Europese referentiekader.
De student past het verworven thematische lexicon toe tijdens het produceren van de Vlaamse Gebarentaal voor volgende thema's: vingerspellen; cijfers, getallen & hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; beroep & arbeid; lichaam & gezondheid; voeding & winkelen; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding & onderwijs; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; algemene begrippen; grammatica, taal & communicatie; ruimte & tijd; kleuren & vormen; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden en GOC’s. 
De student vertaalt bronteksten van verschillende tekstsoorten, in verschillende stijlen en over diverse thema's op het niveau B2 conform het Europees referentiekader van het Nederlands naar een correcte, conforme en doeltaalgerichte tekst in de Vlaamse Gebarentaal. 
De student vertaalt het lexicon van het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal op het niveau van een onafhankelijk gebruiker in drie regionale varianten voor volgende thema’s:: lichaam, gezondheid & psychologie; seksualiteit & voortplanting; geschiedenis, religie & filosofie; staat, recht & politiek; wetenschap & onderzoek; computer & sociale media; actualiteit en idiomen & spreekwoorden. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 1:

  • schaaft de student a.d.h.v. praktische oefeningen zowel het aflezen als het produceren van de Vlaamse Gebarentaal bij.
  • bouwt de student zijn/haar tempo op in het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal
  • diept de student vertaalkundige aspecten in beide vertaalrichtingen uit
  • breidt de student de kennis van de gebarenschat uit
  • leert de student de grammaticale principes van de taal verder praktisch te herkennen, correct af te lezen en ook verder toe te passen in het eigen taalgebruik.

Het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 bereidt de student rechtstreeks voor op de opleidingsonderdelen Practicum Vlaamse Gebarentaal 2, Consecutief stemtolken, Consecutief gebarentaaltolken en Consecutief gesprekstolken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld op het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen116,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00