Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Simultaan gesprekstolken32968/1869/2021/1/27
Studiegids

Simultaan gesprekstolken

32968/1869/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heymans Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Consecutief gesprekstolken EN simultaan te volgen met Simultaan gebarentaaltolken EN simultaan te volgen met Simultaan stemtolken.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 108,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Simultaan gesprekstolken leert de student simultaan tolken tussen het gesproken Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08 – Niveau tolken: De gegradueerde verwerkt consecutief en simultaan boodschappen vanuit het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands naar de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal en vanuit de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands, dit alles bekwaam gebruikmakend van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.
De student tolkt vlot, correct gesegmenteerd, doeltaalgericht en met de juiste prosodie; professioneel en inhoudelijk en vormelijk correct en volledig een gesprek tussen het gesproken Nederlands en de ‘gesproken’ Vlaamse Gebarentaal simultaan waarbij de intentie en communicatieve bedoelingen van de boodschap in bron- en doeltaal dezelfde zijn, dit alles door o.a. bekwaam gebruik te maken van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Simultaan gesprekstolken:

  • leert de student op simultane wijze boodschappen vertolken tussen het (gesproken) Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal.
  • treedt de student op als tolk in verschillende contexten en sectoren en wordt door middel van diverse oefeningen voorbereid op het professioneel en kwaliteitsvol functioneren als tolk Vlaamse Gebarentaal.

Bij simultaan tolken kijkt/luistert de tolk(student) naar de brontaal en zet hij/zij de boodschap tegelijkertijd om naar de doeltaal.

De opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4 vormen samen het sluitstuk van de opleiding. Binnen deze opleidingsonderdelen komen alle verworven vaardigheden samen om weldra als volleerde tolk Vlaamse Gebarentaal aan de slag te gaan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen38,50 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00