Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 1 Niet-Confessionele Zedenleer33031/1839/2021/1/51
Studiegids

NCZ 1 Niet-Confessionele Zedenleer

33031/1839/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 1 Niet-Confessionele Zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

Vrijzinnig humanistische betrokkenheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
historische schets geven van de ontstaansgeschiedenis van NCZ
relevantie van het schoolpact uitleggen
verwoorden wat vrijzinnigheid is
de recente ontwikkelingen in het veld van levensbeschouwelijke vakken kunnen weergeven
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
de relatie met de andere vakken kunnen duiden

Leerinhoud

De geschiedenis en structuur van het vak worden bekeken in de context van de geschiedenis van het onderwijs in België/Vlaanderen. Daarnaast wordt in dit vak ook een eerste initiatie tot de voornaamste onderdelen van het vak en vaardigheden van het leermeesterschap gegeven. 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Niet-Confessionele ZedenleerVerplicht
  • Auteur: Mark Saey
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Levensbeschouwelijke vakken. Nieuwe doelen, nieuwe middelen?Verplicht
  • Auteur: Denys K. en Van Camp F. (reds.)
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on10,00schriftelijke en mondelinge oefeningen tijdens de hoorcolleges en thuis
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00schriftelijk oefeningen thuis
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.