Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 1 Vrijzinnig Humanisme33032/1839/2021/1/85
Studiegids

NCZ 1 Vrijzinnig Humanisme

33032/1839/2021/1/85
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 119,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

Vrijzinnig humanistische betrokkenheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt bespreken
de geschiedenis van het vrije denken weergeven
de interne pluraliteit van de levensbeschouwing waarin men les volgt weergeven
herkennen van afspraken en regels nodig voor de interlevensbeschouwelijke samenleving
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
de rol van de levensbeschouwing bespreken voor zichzelf en de samenleving
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontdekken en verwoorden van de levensbeschouwelijke kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit

Leerinhoud

De eigenheid van de levensbeschouwing waarin men les volgt wordt geanalyseerd o.a via de basistermen vrijzinnigheid en humanisme. Bijzondere aandacht gaat naar de geschiedenis van het vrije denken en de dimensies van het vrijzinnig humanisme als levensbeschouwing.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Vrijzinnig humanisme/situering NCZVerplicht€ 7,70
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Vrijzinnig humanisme: een kennismaking & uitdieping (gratis en/of digitaal, rechtstreeks via de uitgeverij)Verplicht
  • Auteur: P. Algoet
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
  • Omschrijving: - Excursie naar het MAS, Antwerpen: bezoek is gratis, eventuele extra kosten voor vervoer zijn voor rekening van de student.- Excursie naar het "Huis van de mens", Antwerpen: bezoek is gratis, eventuele extra kosten voor vervoer zijn voor rekening van de student.- Excursie naar het Vlaams Parlement, Brussel: bezoek is gratis, eventuele extra kosten voor vervoer zijn voor rekening van de student.
  • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijke en mondelinge oefeningen tijdens de hoorcolleges en thuis
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00schriftelijk oefeningen thuis
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"Vrijzinnig Humanisme" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.