Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 1 Filosofie33033/1839/2021/1/22
Studiegids

NCZ 1 Filosofie

33033/1839/2021/1/22
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 1 Filosofie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

Vrijzinnig humanistische betrokkenheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
een beknopt overzicht van de geschiedenis van de filosofie kunnen weergeven
de indeling van de filosofie in subdisciplines kunnen weergeven
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
een axiomatische vergelijking kunnen maken tussen verschillende filosofen en stromingen
het belang van filosofie voor de culturele ontwikkeling en het kritische denken kunnen duiden
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
een filosofische denkwijze kunnen hanteren

Leerinhoud

Een kort overzicht van geschiedenis, indeling en voornaamste vragen van de filosofie gaat vooraf aan een introductie tot het leven en werk van enkele belangrijke filosofen. De cursus beperkt zich evenwel niet tot een historisch overzicht, maar geeft de student ook enkele tools om met filosofische ideeën lesonderwerpen te vormen. Daarnaast is de wijze van aanpak gericht op het versterken van de studiemethode, het begrijpend lezen en het kritische denken van de student.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Inleiding FilosofieVerplicht
  • Auteur: Mark Saey
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Filosofie voor beginnersVerplicht€ 24,99
  • Auteur: Palmer D.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijke en mondelinge oefeningen tijdens de hoorcolleges en thuis
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00schriftelijk oefeningen thuis
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Schriftelijk examen van 120 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten.

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.