Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Jeugdwerk als partner in het levensproject van jongeren29997/1946/2021/1/33
Studiegids

Jeugdwerk als partner in het levensproject van jongeren

29997/1946/2021/1/33
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat Open Jeugdwerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Verheyen Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Superdiversiteit EN simultaan te volgen met Organisatiemanagement EN simultaan te volgen met Geïntegreerde afstudeeropdracht) OF (geslaagd voor Superdiversiteit EN geslaagd voor Organisatiemanagement EN geslaagd voor Geïntegreerde afstudeeropdracht).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Korte omschrijving

De titel van dit opleidingsonderdeel refereert naar een benadering van de jongere als ‘totaalconcept’: de jongere is niet enkel onderwerp van het jeugdwerk in de vrije tijd, maar ook in alle andere facetten van zijn leven. Dit kan gaan over onderwijs, werk, psychosociaal welzijn,… kortom alles waar een jongere mee te maken heeft tijdens het jong zijn.

We vertrekken vanuit de jongeren en hun leefwereld om organisaties op te baseren. Je leert omgaan met diverse (hulp)vragen van jongeren, via krachtgerichte interventies. Je maakt contextanalyses en gebruikt hiertoe de sociale kaart.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De jeugdwerker handelt doelgericht en managt de organisatie als partner in het levensproject van een superdiverse groep jongeren.
De student herkent de belangrijkste actoren m.b.t. hulpverlening, vrije tijd, arbeid en onderwijs die van betekenis zijn in het ondersteuenen van jongeren.
De student kan relevante actoren rond de eigen organisatie herkennen, detecteren en inschakelen m.b.t. het ondersteunen van jongeren.
De student kan verschillende methoden en technieken om hulpvragen van jongeren te detecteren gericht toepassen in de eigen praktijk.
De student kan verschillende methoden en technieken van leefwereldverkenning gericht toepassen in de eigen praktijk.
De student kan vragen en noden van jongeren gericht koppelen aan relevante actoren om antwoord te bieden op die noden.
De student kent verschillende methoden en technieken om hulpvragen van jongeren te detecteren.
De student kent verschillende methoden en technieken van leefwereldverkenning bij jongeren.

Leerinhoud

We vertrekken vanuit de jongeren en hun leefwereld om organisaties op te baseren. Je leert omgaan met diverse (hulp)vragen van jongeren, via krachtgerichte interventies. Je maakt contextanalyses en gebruikt hiertoe de sociale kaart.

Inhouden:
• De jongere als vertrekpunt om organisaties op te baseren
• Omgaan met diverse (hulp)vragen van jongeren
• Empowermentparadigma
• Krachtgericht interveniëren
• Sociale ecosystemen
• Contextanalyses
• Sociale Kaart

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer 'Jeugdwerk als partner in het levensproject van jongeren'.Verplicht
  • Auteur: J. Clauw K. Van Roose

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.