Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Superdiversiteit29998/1946/2021/1/67
Studiegids

Superdiversiteit

29998/1946/2021/1/67
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Postgraduaat Open Jeugdwerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Verheyen Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Korte omschrijving

We vertrekken vanuit het concept Superdiversiteit en zoomen in op het verbinding maken tussen jongeren in de gedeelde ruimte van een superdiverse samenleving. Daarnaast behandelen we actuele thema’s m.b.t. superdiversiteit uit de leefwereld van jongeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De jeugdwerker handelt doelgericht en managt de organisatie als partner in het levensproject van een superdiverse groep jongeren.
De student herkent thema's m.b.t. de (superdiverse) leefwereld van jongeren vandaag die relevant zijn voor de eigen praktijk.
De student herkent thema's m.b.t. de (superdiverse) leefwereld van jongeren vandaag.
De student kan de thema's diversiteit en superdiversiteit koppelen aan de eigen professionele realiteit.
De student kan de thema's diversiteit en superdiversiteit koppelen aan kansen en uitdagingen voor de sociaal-culturele sector in het algemeen en de jeugdwerksector in het bijzonder.
De student kent de actuele kaders rond diversiteit en superdiversiteit (cfr. Geldof en Vertovec).
De student kent handelingskaders rond verbindend werken in een superdiverse samenleving.
De student kent methoden en technieken om gesprekken te voeren met jongeren rond thema's die aansluiten op hun leefwereld.
De student past handelingskaders rond verbindend werken toe in de eigen praktijk.
De student past methoden en technieken toe om gesprekken te voeren met jongeren uit de eigen organisatie, rond thema's die aansluiten op hun leefwereld.

Leerinhoud

We vertrekken vanuit het concept Superdiversiteit en zoomen in op het verbinding maken tussen jongeren in de gedeelde ruimte van een superdiverse samenleving. Daarnaast behandelen we actuele thema’s m.b.t. superdiversiteit uit de leefwereld van jongeren.

Inhouden:

• Actuele kaders rond superdiversiteit
• Actuele kaders rond diversiteit
• Handelingskaders rond verbindend werken met jongeren in een superdiverse samenleving.
• Actuele thema’s m.b.t. superdiversiteit in de leefwereld van jongeren

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer 'Superdiversiteit'Verplicht
  • Auteur: J.Clauw K. Van Roose

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.