Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stage/Spelproject24323/1901/2021/1/74
Studiegids

Stage/Spelproject

24323/1901/2021/1/74
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Roo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Acteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Integreert zijn verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Integreert zijn verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
Integreert zijn verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
Bouwt een netwerk op in het reële werkveld
Kiest een stageplaats in functie van zijn noden, visies en interesses
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
Integreert zijn verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
3. Samenwerking - 3.3. interculturele en internationale context
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
Toetst zijn verworven competenties aan het reële werkveld
4. Positioneren - 4.5. financiële, commerciële en juridische aspecten
Kiest een stageplaats in functie van zijn noden, visies en interesses

Leerinhoud

Deelname aan een theaterproductie als speler.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage630,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00