Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Vormgeving10670/1901/2021/1/17
Studiegids

Vormgeving

10670/1901/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Broekaert Elisabeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Docent:
Elisabeth Broekaert

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
wendt zijn inspiratiebronnen actief aan
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
wendt verschillende media aan in een artistieke opdracht.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
werkt proactief aan een creatief project
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
verruimt zijn reeds aangeleerde, vakspecifieke competenties naar andere vormelijke toepassingen.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
herkent en benoemt mogelijke betekenissen van de vorm.
legt vormelijke verbanden tussen verschillende media.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel vormgeving in de master bouwt voort op Beeldtaal in de bachelor. Studenten krijgen een andere kijk op het 'verbeelden' door niet het woord maar het beeld te hanteren in een
narratieve structuur.
Belangrijk bij het medium fotografie is de inhoud, vorm en context van het beeldmateriaal. In de mate van het mogelijke wordt een link gelegd naar de inhoud van het masterproject.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistieke praktijk100,00