Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Atelier29443/1901/2021/1/39
Studiegids

Atelier

29443/1901/2021/1/39
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Woordkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Delnaet Jurgen, Vielen Freek
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2020 (Academiejaar) of 31.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Docenten:
Dounia Mahammed
Freek Vielen
Jurgen Delnaet

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
vormt zijn onderzoek om tot een volwaardige, artistieke realisatie.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
daagt het begrip artisticiteit uit aan de hand van techniciteit, originaliteit, eigenheid en verdieping.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
geeft blijk van de nodige flexibiliteit en van recuperatievermogen bij hindernissen of wijzigingen in het proces.
verwerkt en distilleert input en feedback doorheen het werkproces.
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
houdt rekening met artistieke en technische mogelijkheden.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert de werkmethode om te creëren
voert een doorgedreven inhoudelijk onderzoek naar het gekozen onderwerp.

Leerinhoud

Tijdens de atelierweken worden de studenten geconfronteerd met elkaars werk. Feedback van medestudenten en coaches helpt de student om verdere stappen te zetten in zijn werkproces en onderzoek in functie van zijn Masterproef.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen300,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00