Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Instrumentele analyse 2 FBT20991/1910/2021/1/19
Studiegids

Instrumentele analyse 2 FBT

20991/1910/2021/1/19
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Gutschoven Inge, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 27 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Moderne laboratoria maken veel gebruik van geautomatiseerde instrumentele methoden. Voldoende inzicht in het principe van de methode en de inwendige opbouw van het apparaat zijn daarbij noodzakelijk.

Tijdens structuuranalyse komen de verschillende spectroscopische technieken die gebruikt worden in de determinatie, analyse en zuiverheidscontrole van organische moleculen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
legt het blokschema van een apparaat voor instrumentele analyse uit
geeft een overzicht van de mogelijkheden en de beperkingen van elke instrumentele analysetechniek 
stelt een blokschema op voor een nieuwe instrumentele analyse techniek
vergelijkt nieuwe en aangeboden instrumentele technieken qua opstelling en toepassingsgebied
beschrijft de meetprincipes om een organische molecule te analyseren voor de vier belangrijkste spectroscopische technieken: IR, NMR, MS en UV
voorspelt het spectrum van een eenvoudige organische molecule
verklaart de verschillende factoren die de spectroscopische technieken (UV, MS, IR en NMR) beïnvloeden
bespreekt de verschillende spectra van een gekozen organische molecule
bespreekt de werking van een instrument en de verschillende onderdelen
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt resultaten gebruik makende van de juiste instrumenteel-analytische bepalingsmethode
combineert de resultaten van verschillende spectroscopische technieken (UV, MS, IR en NMR) gebruikt als structuuranalyse om een onbekende organische molecule te determineren

Leerinhoud

Facet Instrumentele Analyse 2

Uitbreiding van Analysemethoden van 1BL:
- Emissiemetingen: fluorimetrie, nefelometrie en AES,
- Potentiometrie: soorten elektroden en statische potentiometrie (zelfstudie),
- IEF, 
- Chromatografie: GC en HPLC.

Uitbreiding van bepalingsmethoden van 1BL:

- Interne standaard en standaardadditie methode.

Groepswerk: mogelijk onderwerp: FCM, ....

Facet Organische Structuuranalyse

Extra analysemethoden met de focus op organische structuuranalyse:

- NMR-spectroscopie
- UV-spectroscopie
- Massa spectroscopie
- IR spectroscopie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Instrumentele analyse 2- auteur Reyniers Kathy -AP Hogeschool
digitap, extra oefeningen


Cursus Organische Structuuranalyse - auteur: Gutschoven Inge - AP Hogeschool
aanvulling: oefeningen op intranet/internet


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Naslagwerken bib ivm instrumentele analyse

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,50 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen84,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Werkstuk of presentatie , groepswerk en zelfstudiepakket
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op bepaalde activiteiten (zelfstudie-pakket test, werkstuk/presentatie) van dit opleidingsonderdeel. Tijdens deze onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is, haalt hij 0 voor deze evalutie.  Er is geen inhaalmoment mogelijk.

A:  examen, kan hernomen worden.

A1: Facet Instrumentele Analyse 2 (60%)

A2: Facet Organische Structuuranalyse (20%)

De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

B: Groepswerk en zelfstudie pakketten

B1: Facet Instrumentele Analyse 2 (10%)

      Zelfstudie pakket-test (5%) Er is geen inhaalmoment mogelijk.

      Werkstukken en/of presentaties (5%)  Er is geen inhaalmoment mogelijk.

B2: Facet Organische Structuuranalyse (10%)


Tijdens het examen is het gebruik van het tabellenboekje "spectroscopie" toegestaan. Schrijven in het tabellenboekje is niet toegestaan.