Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Kwaliteitszorg1019/1910/2021/1/68
Studiegids

Kwaliteitszorg

1019/1910/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Statistiek EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Kwaliteitszorg is niet meer weg te denken uit het lab. We bekijken de basisprincipes van interne en externe kwaliteitscontroles. De statistiek uit de vorige cursussen wordt toegepast bij validatie van methoden en meetinstrumenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
selecteert in functie van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens de correcte statistische methodiek
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
voert een methodevalidatie uit (proefopzet, statistiek, interpretatie)
beoordeelt de statistische analyses in interne en externe kwaliteitscontroles en validatierapporten
interpreteert de gegevens op een controlekaart aan de hand van leesregels
voert een methodevalidatie uit (proefopzet, statistiek, interpretatie)
beoordeelt de statistische analyses in interne en externe kwaliteitscontroles en validatierapporten

Leerinhoud

 • Inleiding kwaliteitszorg in een laboratorium
 • Methodevalidatie (proefopzet - statistiek - interpretatie)
 • Controlekaarten (met leesregels)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Toegepaste Statistiek (AP Hogeschool)
 • Formuleboekje statistiek¬Ě (1ste, 2de & 3de jaar) (AP Hogeschool)
 • Aanvullende documentatie en wetenschappelijke artikels kunnen geraadpleegd worden via digitap
 • Rekenmachine
 • http://www.westgard.com/

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Statistics and chemometrics for analytical chemistry. Miller&Miller (ISBN 9781292186719) - 2018

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. J.W.A Klaessens (ISBN 9789077423622) - 2013

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Leertaak
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00examen in examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Leertaak

De leertaak bestaat uit het verwerken van een reeks ruwe meetresultaten uit een validatiestudie. De statistische berekeningen mogen zowel manueel als met Excel of Medcalc uitgevoerd worden. Proefopzet, statistiek en interpretatie worden samengebracht in een rapport dat digitaal dient ingeleverd te worden.

Examen

Het examen behandelt de inhoud van alle lessen. Er mag gebruik gemaakt worden van de formuleboekjes Statistiek (aanduiden mag, notities bijschrijven niet)en een rekentoestel.

De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Werkplekleren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.