Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Personenbelasting4306/1911/2021/1/75
Studiegids

Personenbelasting

4306/1911/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosiers Luc
Andere co-titularis(sen): Joossen Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student licht de regels inzake aftrekbare bedragen en belastingverminderingen toe
De student licht de regels inzake de berekening van de personenbelasting toe
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student past de regels inzake aftrekbare bedragen en belastingverminderingen toe in concrete voorbeelden
wetgeving en reglementering
De student deelt de in de personenbelasting belastbare inkomsten in
De student licht de regels inzake aftrekbare bedragen en belastingverminderingen toe
De student licht de regels inzake de berekening van de personenbelasting toe
De student past de regels inzake aftrekbare bedragen en belastingverminderingen toe in concrete voorbeelden
De student vult de belastbare inkomsten in op de btw-aangifte

Leerinhoud

 • Algemene situering, kenmerken, personen ten laste, enkele procedureregels, voorheffingen en voorafbetalingen
 • Belastbare inkomsten en beroepskosten
 • Diverse topics m.b.t.:
  • De in de personenbelasting belastbare inkomsten: onroerende, roerende, beroeps en diverse inkomsten
  • Bedragen aftrekbaar van het totaal netto-inkomen: de aftrekbare bestedingen
  • Uitgaven die aanleiding geven tot een belastingvermindering
 • Oefeningen

Studiematerialen (lijst)

Praktische personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Sophie Hugelier

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie