Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Accountancy-Fiscaliteit / Bachelorproef9337/1911/2021/1/21
Studiegids

Project Accountancy-Fiscaliteit / Bachelorproef

9337/1911/2021/1/21
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vael Karolien
Andere co-titularis(sen): Pot Pierre, Van Brandt Theresa, Vleck Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het Business game 'High Pro', in samenwerking met een externe partner, biedt de laatstejaarsstudenten de kans om de verworven kennis om te zetten in de praktijk aan de hand van een interactieve casestudy. Ze worden gestimuleerd om in groep een onderneming op te zetten en op te volgen (real life administratie: boekhouding, BTW, rapportering, belastingaangiften,...). 

Bovendien worden in dit project heel wat professionele seminaries aangeboden waarbij experten uit het werkveld actuele topics (bv. wijziging in wetgeving, fiscale updates, evoluties in de sector, digitalisering...) komen toelichten. 

De projectopdracht wordt uitvoerig besproken in de studiewijzer, die bij de start van het academiejaar zal worden toegelicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

beheert en optimaliseert fiscale dossiers
De student beheert en optimaliseert fiscale dossiers met betrekking tot de directe en indirecte fiscaliteit
beoordeelt de financiële gezondheid van het bedrijf
De student licht de boekhouding kritisch door om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen
Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
Communiceert internationaal
De student communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving toe
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student analyseert de financiële transacties om een gedetailleerde boekhouding te voeren
De student hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
De student licht de boekhouding kritisch door om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen
De student heeft inzicht in de principes en technieken van interne en externe controle
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student beheert en optimaliseert fiscale dossiers met betrekking tot de directe en indirecte fiscaliteit
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
interne en externe controle
De student heeft inzicht in de principes en technieken van interne en externe controle
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich
wetgeving en reglementering
De student past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving toe

Leerinhoud

Dit OLOD bestaat uit:

1. Bachelorproef: de studenten nemen deel aan het business game 'High Pro' in samenwerking met een externe partner (PwC). De bedoeling is jonge afgestudeerden accountancy-fiscaliteit te stimuleren om een zelfstandige onderneming op te zetten en (boekhoudkundig-fiscaal) op te volgen.

In het kader hiervan werken de laatstejaarsstudenten in groep aan een interactieve casestudy en voeren daarbij een real life administratie met onder meer boekhouding, rapportering, BTW en belastingaangiften maar vooral ook met een aantal strategische keuzemogelijkheden.

De student leert omgaan met diverse boekhoudprogramma's en andere bedrijfseconomische en fiscale software. Het volledige fiscale dossier wordt behandeld. De externe partner levert hiervoor echte documenten en realistische uitdagingen. Het boekjaar wordt afgesloten met een algemene vergadering waarin de studenten hun financiële jaarcijfers en management rapport presenteren aan een professionele jury die de beste dossiers selecteert.

2. Daarnaast worden er ook seminaries georganiseerd, waarbij aanwezigheid verplicht is en waarbij reflectie en analyse moet gemaakt worden aan de hand van verslagen en nabesprekingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen375,00 uren
  • Opmerking: Deelname project High Pro (PwC): geschatte kostprijs: €75 excl. BTW

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Afstudeeropdracht60,00Mondelinge verdediging project
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht60,00Mondelinge verdediging project
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Seminaries en verslagen
Semester 2Afstudeeropdracht20,00PwC project