Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Controleleer en deontologie4179/1911/2021/1/25
Studiegids

Controleleer en deontologie

4179/1911/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Begincompetenties (tekst)

Elementaire boekhoudkundige regels
Interpreteren van een jaarrekening
Balans en resultatenrekening opmaken

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt deontologisch en ethisch
De student controleert de deontologische regels op het vlak van boekhouding
De student licht de deontologische regels op het vlak van boekhouding toe
interne en externe controle
De student analyseert een bestaand controlesysteem
De student controleert de deontologische regels op het vlak van boekhouding
De student evalueert een bestaand controlesysteem
De student kent de basisvereisten om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen
De student kent het belang van interne en externe controle
De student licht de deontologische regels op het vlak van boekhouding toe
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student reikt door in team te werken oplossingen aan voor opgelegde Nederlandstalige en Engelstalige case studies
De student werkt in team

Leerinhoud

 • Controle en audit
 • Internationale en nationale codes en normen in het kader van audit
  • Bazel normen
  • EG richtlijnen en Wetboek vennootschappen
  • Corporate governance
  • Sarbanes Oxley
  • Antiwitwaswetgeving
 • De bedrijfsrevisor, de accountant, de boekhouder
  • taken
  • voorwaarden tot uitoefening
  • deontologie
 • Interne controle
  • financiële audit
  • operationele audit
  • doelstellingen, controlewerkzaamheden, fasen, evaluatie
  • Coso
  • functiescheiding
 • Externe controle
  • materialiteit en risico
  • audittests

Studiematerialen (lijst)

cursus deontologieVerplicht
 • Auteur: M Kimpe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie