Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Financial markets25193/1911/2021/1/96
Studiegids

Financial markets

25193/1911/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
  • financie- en verzekeringswezen
  Keuzepakket:
  • keuzepakket 2AF
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: El Majdoub Said
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Micro-economie EN geslaagd of getolereerd voor Macro-economie EN geslaagd of getolereerd voor Inleiding tot het financie- en verzekeringswezen EN geslaagd of getolereerd voor English.

Korte omschrijving

This course aims to provide with:

 • a comprehensive introduction of the main aspects and topics related to global financial markets and its participants;
 • a fundamental understanding of the key drivers, features and developments in global financial markets. 

Begincompetenties (tekst)

Business English.
Some knowledge about introductory economics; some affinity with mathematics; logical reasoning.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student leg de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student legt de werking van de aandelenmarkt uit (Euronext, IPO, voorkeurrechten, order-driven versus quote-driven, etc.)
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student legt de aspecten van de werking van de wisselmarkt uit
De student legt de eigenschappen van de meest courant gebruikte financiële derivaten uit (opties, futures/forwards, swaps)
De student legt de kernaspecten van het bankwezen uit (balansstructuur van een bank, kredietcreatie, kapitaalvereisten, etc.).
De student legt de kernaspecten van investment banking uit (betalingstechnieken, bedrijfsfinanciering, etc.)
De student legt de rol van de centrale banken uit (monetair beleid, lender of last resort, etc.)
De student legt de werking van de geld- en kapitaalmarkt uit (intrest-LIBOR, inter-bankenmarkt, waardering van obligaties, etc.)
identificeert risico's
De student legt de aspecten van de werking van de wisselmarkt uit
De student legt de eigenschappen van de meest courant gebruikte financiële derivaten uit (opties, futures/forwards, swaps)
De student legt de werking van de aandelenmarkt uit (Euronext, IPO, voorkeurrechten, order-driven versus quote-driven, etc.)
De student legt de werking van de geld- en kapitaalmarkt uit (intrest-LIBOR, inter-bankenmarkt, waardering van obligaties, etc.)
De student kan de (geziene) theorie over financiële markten toepassen (rekenoefeningen en cijfermateriaal)
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student kan de (geziene) theorie over financiële markten toepassen (rekenoefeningen en cijfermateriaal)
voert adviserend verkoopgesprek
De student leg de begrippen en oefeningen uit in het Engels (en hanteert de juiste vakterminologie)
wetgeving en reglementering
De student legt de kernaspecten van het bankwezen uit (balansstructuur van een bank, kredietcreatie, kapitaalvereisten, etc.).
De student legt de kernaspecten van investment banking uit (betalingstechnieken, bedrijfsfinanciering, etc.)
De student legt de rol van de centrale banken uit (monetair beleid, lender of last resort, etc.)

Leerinhoud

Content of the course:

 • Introduction
 • Chapter I – Banking and financial institutions: including role of Central Banks
 • Chapter II – Global financial markets: money market, capital market, bond market, stock exchanges, etc.
 • Chapter III – Foreign exchange markets 
 • Chapter IV – Options and derivative markets: futures, forwards, swaps
 • Chapter V – Trends and actual topics in global financial markets

 

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen