Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projecten Marketing 114447/1911/2021/1/34
Studiegids

Projecten Marketing 1

14447/1911/2021/1/34
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Janssens Anny, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Marketing fundamentals OF geslaagd voor Marketing: basisprincipes) EN geslaagd of getolereerd voor ICT-skills: Excel.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer voor algemene richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student beschrijft inzichtelijk de opbouw van de gekozen FMCG-markt
De student verwoordt de verworven inzichten en data mbt de gekozen FMCG-markt overzichtelijk in een verslag
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student past actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toe
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student beschrijft de gekozen FMCG-markt in marketingtermen gedetailleerd
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student stelt een consumentenenquête op
De student voert een consumentenenquête uit
De student voert een distributie-onderzoek uit (store check)

Leerinhoud

In groep, bestudeert de student de markt van een fast moving consumer good in al haar aspecten: marktaandelen, prijzen, positionering, merkbekendheid, koopcriteria, gebruiksgewoonten, … Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid distributie- en consumentenonderzoek. Beide resulteren samen in een uitgebreid verslag en een mondelinge presentatie.  

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
Principes van marketingVerplicht
  • Auteur: Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris & Nigel Piercy

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00