Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projecten Marketing 214448/1911/2021/1/68
Studiegids

Projecten Marketing 2

14448/1911/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssens Anny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Projecten Marketing 1 OF simultaan te volgen met Projecten Marketing 1.

Korte omschrijving

Zie Studiewijzer voor richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.
Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student vindt zelfstandig informatie
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student verwerkt zelfstandig gevonden informatie kritisch
De student past actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toe
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student maakt een eenvoudige swotanalyse voor het gekozen merk
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student maakt een eenvoudige swotanalyse voor het gekozen merk
De student kan de leerstof op echte en fictieve cases toepassen.
De student stelt op basis van de SWOTanalyse een innovatie voor en werkt hiervoor een marketing- en communicatieplan uit.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende praktische cases/groepsopdrachten. Zie studiewijzer voor gedetailleerde omschrijving, aanvullende richtlijnen en afspraken.  

Dit opleidingsonderdeel valt onder het Taalbeleid van het studiegebied. Dat betekent dat 20% van het eindcijfer gereserveerd wordt voor de beoordeling van taalzorg en communicatieve vaardigheden tijdens specifieke opdrachten (oa permanente evaluatie).

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
  • Auteur: Patrick De Pelsmacker
Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
Principes van marketingVerplicht
  • Auteur: Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris & Nigel Piercy

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie. Zie studiewijzer.
Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie. Zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00