Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Commerciële calculaties26878/1911/2021/1/59
Studiegids

Commerciële calculaties

26878/1911/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het opstellen van strategische en operationele marketingplannen moet een marketeer zijn beslissingen bedrijfseconomisch kunnen onderbouwen. In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op het oefenen van de berekeningen en rekentechnieken die dit ondersteunen. Deze rekenvaardigheid zal betrekking hebben en ingeoefend worden op de marktrelevante elementen, de 4-P’s en specifieke bedrijfseconomische vraagstukken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student berekent marktgerelateerde parameters zoals omvang, potentieel, penetratie en aandeel
De student berekent distributiekengetallen
De student berekent bereik, dekking, kosten m.b.t. reclame en promotie acties
De student voert een break-even analyse uit
De student berekent prijsgerelateerde parameters, bv. elasticiteit, marges, kortingen
De student kan begrippen zoals standaardkostprijs en direct costing toepassen
De student berekent de return on investment en de terugverdientijd

Leerinhoud

Berekenen van:

 • Marges
 • ROI
 • Terugverdientijd
 • Marktomvang, potentieel
 • Distributiekengetallen
 • Break even
 • Elasticiteit
 • Bereik, Dekking,
 • Standaardkostprijs
 • BCG matrix
 • ezv

Studiematerialen (lijst)

Commerciële Calculaties 1+2Verplicht
 • Auteur: John Smal
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen