Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Advanced marketing26825/1911/2021/1/03
Studiegids

Advanced marketing

26825/1911/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jaspaert Ben
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Marketing: basisprincipes.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student weet hoe hij/zij een competitieve strategie kan uitwerken en implementeren.
De student heeft inzicht in de marketing van diensten en weet hoe hij/zij diensten in de markt kan zetten.
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student is op de hoogte van de laatste trends binnen marketing en heeft er een kritische mening over
De student kan de marketingbegrippen toepassen op echte en fictieve cases.
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student heeft inzicht in de eigenschappen, uitdagingen en implementatie van platformen.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel komen verschillende topics vanuit de marketing aan bod, waaronder:

 • Herhaling en uitdieping van basisbegrippen en -principes van marketing
 • Marketing van diensten
 • Strategiebepaling
 • Digitale marketing (basis)
 • Platform marketing
 • Trends binnen marketing

Studiematerialen (lijst)

Principes van MarketingVerplicht€ 65,95
 • Auteur: Philip Kotler

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio40,00