Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingcommunicatie: basisprincipes9321/1911/2021/1/59
Studiegids

Marketingcommunicatie: basisprincipes

9321/1911/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Marketingcommunicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Marketingcommunicatie is niet alleen één van de meest zichtbare en bediscussieerde instrumenten van de marketingmix, het is ook een van de meest fascinerende. Bovendien heeft het een aanzienlijke impact op zowel de gemeenschap als het zakenleven. Iedere consument en iedere manager krijgt met marketingcommunicatie te maken. Daarenboven zijn reclame en promotie, én marketingcommunicatie in zijn geheel, als geen ander vak onderhevig aan verandering: klanten die betere resultaten willen, de opkomst van kleine en beweeglijke reclamebureaus, consumenten die niet langer reageren op traditionele vormen van adverteren,… Om vat te krijgen op al deze ontwikkelingen is een goede balans van theorie en praktijkvoorbeelden noodzakelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student begrijpt de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie
De student illustreert de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie
De student past de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie toe
De student beschrijft de concrete werking van marketingcommunicatie
De student illustreert de concrete werking van marketingcommunicatie
De student past de concrete werking van marketingcommunicatie toe
De student begrijpt de marketingcommunicatiedoelstellingen
De student illustreert de marketingcommunicatiedoelstellingen
De student past de marketingcommunicatiedoelstellingen toe
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student beschrijft de verschillende budgetteringsmethoden
De student illustreert de verschillende budgetteringsmethoden
De student past de verschillende budgetteringsmethoden toe
De student beschrijft het proces van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering en de mogelijke bijhorende strategieën
De student illustreert het proces van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering en de mogelijke bijhorende strategieën
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Zet een marketingcommunicatieplan op;
De student begrijpt de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie
De student illustreert de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie
De student past de basisprincipes van (geïntegreerde) communicatie toe
De student beschrijft de concrete werking van marketingcommunicatie
De student illustreert de concrete werking van marketingcommunicatie
De student past de concrete werking van marketingcommunicatie toe
De student begrijpt de marketingcommunicatiedoelstellingen
De student illustreert de marketingcommunicatiedoelstellingen
De student past de marketingcommunicatiedoelstellingen toe
De student begrijpt de principes van een goed merkenbeleid
De student illustreert de principes van een goed merkenbeleid
De student past de principes van een goed merkenbeleid toe
De student beschrijft de verschillende budgetteringsmethoden
De student illustreert de verschillende budgetteringsmethoden
De student past de verschillende budgetteringsmethoden toe
De student heeft inzicht in de manieren waarop doelgroepen worden bereikt en aangesproken
De student beschrijft het proces van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering en de mogelijke bijhorende strategieën
De student illustreert het proces van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering en de mogelijke bijhorende strategieën
De student past het proces van segmentatie, doelgroepbepaling en positionering en de mogelijke bijhorende strategieën toe

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel 'Marketingcommunicatie: basisprincipes' behandelt ten eerste enkele basisbegrippen van communicatie en vervolgens de basis van marketingcommunicatie: situering, definitie en begrippen, geïntegreerde communicatie, merkenbeleid, werking, doelgroepen en doelstellingen. Daarnaast wordt de reclamegeschiedenis onder de loep genomen aan de hand van verschillende cases.

Studiematerialen (lijst)

MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
  • Auteur: Patrick De Pelsmacker

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk/Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk/Digitaal